biologická kontrola

Můžeme potlačit rostlinné invaze pomocí parazitických rostlin?

Autor(ka)
Sedláčková, Barbora
Rok
2019
Typ práce
Bakalářská práce
Místo
Masarykova Univerzita, Přírodovědecká fakulta, Ústav botaniky a zoologie.
Poznámky a/nebo abstrakt

Invaze nepůvodních rostlin jsou v současné době jedním nejvýznamnějších faktorů ohrožujících biodiverzitu v globálním měřítku. Zajímavou možností regulace invazních druhů je bi.ologická kontrola pomocí poloparazitických rostlin, které jsou schopné potlačit růst invazních jedinců a snížit jejich celkovou biomasu. Prvním cílem práce je dokumentace anatomické struktury a funkčnosti haustoriálního napojení mezi poloparazitickým Rhinanthus alectorolophus a invazním Solidago gigantea. Anatomie byla pozorována na tenkých parafinových řezech barvených floroglucinolem. Na zhotovenýnch preparátech byly viditelné plně vyvinuté struktury haustoria a napojení xylémových cév poloparazita na xylémové cévy hostitele. To dokazuje, že pozorovaná haustoria byla zcela funkční a R. alectorophus je schopný parazitace na S. gigantea. Druhým cílem bylo založení pilotního výsevového experimentu pro demonstraci vlivu R. alectorolophus na S. gigantea a vegetaci jím invadovanou. Experiment byl založen na PP Na cvičišti u Mikulova. Na experimentálních plochách bylo pozorováno uchycení poloparazita, ale interakce mezi druhy a vliv na vegetaci nemohly být zatím prokázány kvůli krátkému trvání experimentu.