Scrophularia chrysantha v Čechách

Autor/autoři
Jindřich Chrtek, Blanka Skočdopolová
Abstrakt

Při zpracováni druhu Scrophularia vernalis L. pro Flóru Slovenska byly v herbářových sbírkách botanického oddělení Národního muzea (PR) a katedry botaniky přírodovědecké fakulty UK (PRC) objeveny zajímavé položky určené a mnohdy i revidované jako Scrophularia vernalis, lišící se však od tohoto druhu nápadně nahloučeným květenstvím. Ukázalo se, že se jedná o druh Scrophularia chrysantha Jaub. et Spach. V článku jsou popsány determinační znaky, dále jsou uvedeny informace o historickém rozšíření druhu.

Článek je součástí digitální knihovny MZK, dostupný zde.

Rubrika
Rok
1996
Ročník
31
Číslo
1
Stránka
79