Jan Jeník (6. 1. 1929 - 13. 2. 2022)

Autor/autoři
Karel Prach
Abstrakt

Jan Jeník (6. 1. 1929 — 13. 2. 2022) byl jednou z nejvýraznějších osobností české botaniky druhé poloviny 20. století, čestný člen ČBS a v minulosti i její místopředseda. V příspěvku jsou uvedena nejzákladnější životopisná data, stručně je shrnut jeho přínos pro českou botaniku.

Rubrika
Rok
2022
Ročník
57
Číslo
1
Stránka
173
Příloha