Zprávy České botanické společnosti

O časopisu || Kontakty || Pokyny pro autory || Přílohy || Materiály || Seriál Additamenta


Zprávy České botanické společnosti uveřejňují původní odborné články ze všech oborů terénní botaniky (taxonomie, chorologie, geobotanika, ekologie, floristika apod.). Časopis dále uveřejňuje informace o činnosti ČBS, články k životním jubileím členů ČBS, zprávy z botanického života, knižní recenze a informace o (zejména regionální) literatuře. Zprávy ČBS jsou určeny široké odborné veřejnosti.

Časopis v digitální knihovně Moravské zemské knihovny

Filtrování

Pomocí filtrů níže můžete podle různých kritérií vyhledávat články.

Zadejte jméno nebo část jména autora.
Zadejte název práce nebo jeho část.
Rubrika
Pište klíčová slova a vyberte je.
Ročník 53
Rok Číslo Stránka Autoři Titul
2018 2 193 Jan Květ Čestná členka ČBS prof. RNDr. Milena Rychnovská, DrSc. oslavila své 90. narozeniny (17. 10. 2018)
2018 2 195 Jindřich Chrtek Jubilea členů ČBS v roce 2018
2018 2 199 Zdeňka Lososová, Pavel Kovář, Jana Medvecká, Ondřej Mudrák, Jan Pergl, Karel Prach Úvod: Flóra a vegetace antropogenních stanovišť
2018 2 207 Zdeňka Lososová Diverzita rostlinných společenstev evropských měst
2018 2 217 Petr Kočár, Adéla Pokorná, Jiří Sádlo Změny synantropní vegetace na území České republiky v zemědělském pravěku a raném středověku
2018 2 239 Pavol Eliáš st. Súčasný stav výskumu flóry a vegetácie antropogénnych biotopov na Slovensku (prehľad)
2018 2 271 Pavel Sekerka, Zuzana Caspers Prastaré odrůdy kosatců pěstované v České republice
2018 2 289 Kateřina Šumberová Mokřady našich měst a vesnic: stanoviště, rostlinné druhy a společenstva
2018 2 321 Karel Prach, Kamila Vítovcová, Klára Řehounková, Lubomír Tichý Co obecného zatím vyplynulo z porovnání sukcesních sérií na antropogenních stanovištích v České republice?
2018 2 327 Anna Müllerová Sukcese vodní a mokřadní vegetace v pískovnách
2018 2 345 Zdenka Hroudová, Jaroslav Rydlo Vodní a mokřadní rostliny v prostoru ovlivněném povrchovým hnědouhelným dolem
2018 2 367 Jarmila Kubíková Druhotné lesní porosty vzniklé na odlesněné půdě. Jak daleko mají k přirozenému lesnímu ekosystému?
2018 2 375 Pavol Eliáš st. Úloha vnadísk pri šírení nepôvodných druhov rastlín v (lesnej) krajine
Ročník 52
Rok Číslo Stránka Autoři Titul
2017 1 1 Michal Ducháček, Petr Batoušek, Jiří Brabec, Pavel Kúr, Richard Višňák Lžičník dánský (Cochlearia danica) – nový zavlečený druh pro Českou republiku
2017 1 9 Jiří Danihelka, Vojtěch Sedláček Kozinec žlábkatý (Astragalus sulcatus) na jižní Moravě
2017 1 18 Jiří Danihelka Neodolatelné kouzlo mrtvého jazyka
2017 1 19 Jiří Malíček, Rudolf Hlaváček, Milan Marek Vzácné rostliny skalních komplexů ve středním Povltaví
2017 1 37 Jiří Hadinec, Pavel Lustyk Additamenta ad floram Republicae Bohemicae. XV.
2017 1 134 Jiří Danihelka Antennaria dioica na Pálavě?
2017 1 135 Jan Lepš, Martin Weiser Tomáš Herben - 61 let
2017 1 137 Petr Bureš, Olga Rotreklová Doc. RNDr. Vít Grulich, CSc. - šedesát let
2017 1 141 Zuzana Chumová, Pavel Trávníček Vzpomínka na Honzu Sudu (16. 5. 1974 - 9. 3. 2017)
2017 2 155 Jiří Danihelka, Kryštof Chytrý, Helena Prokešová, Vojtěch Sedláček Chřest přeslenitý (Asparagus verticillatus) lokálně zdomácnělý na jižní Moravě
2017 2 163 David Horák, Tomáš Vymyslický, Zdeněk Musil, Jan Bureš Gagea bohemica subsp. saxatilis v České republice
2017 2 175 Lucie Kobrlová Rod Symphytum (kostival) v České republice II. S. officinale agg.