Mokřady našich měst a vesnic: stanoviště, rostlinné druhy a společenstva

Autor/autoři
Kateřina Šumberová
Abstrakt

Zatímco například slatinné a rašelinné biotopy jsou dnes vázané převážně na řídce osídlenou krajinu, některá jiná mokřadní stanoviště se vyskytují nejen v těsném sousedství sídel, ale často i přímo uprostřed nich, velká města nevyjímaje. Není to nic překvapivého, uvážíme-li, že první sídla byla zakládána v nížinách na březích větších řek.

Článek představuje přehled rostlinných druhů a společenstev v mokřadech měst a vesnic a jejich charakteristiku, dále se věnuje různým faktorům, které mokřadní floru a vegetaci ovlivňují, funkčním skupinám rostlin, které ji tvoří, jakož i ochranářským doporučením. 

Rubrika
Rok
2018
Ročník
53
Číslo
2
Stránka
289