Co obecného zatím vyplynulo z porovnání sukcesních sérií na antropogenních stanovištích v České republice?