Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jindřichově Hradci (2.-7. července 2017)

Autor/autoři
Karel Boublík, Petr Lepší, Milan Štech, Jan Prančl, Petr Koutecký, Jan Štěpánek, Tomáš Vymyslický, Vít Grulich, Michal Štefánek, Martin Lepší, Leoš Lippl, Milan Kotilínek, Karel Prach, Pavel Lustyk, Jindřich Chrtek, Lubomír Hrouda, Tomáš Urfus et al.
Abstrakt

V pořadí již 56. floristický kurz České botanické společnosti se konal 2.-7. července 2017 v Jindřichově Hradci. Kurz připravila Jihočeská pobočka ČBS ve spolupráci s ústředím ČBS. Kurzu se zúčastnilo 143 zájemců o botaniku. Exkurze směřovaly do tří fytochorionů: východní části Třeboňské pánve, jihozápadní části Českomoravské vrchoviny a jižní části Jihlavských vrchů. Uskutečnilo se celkem 51 exkurzí, během kterých bylo navštíveno 888 lokalit a zaznamenáno 1017 druhů cévnatých rostlin. Byly nalezeny nové lokality Carex otomana, Dryopteris cristata, Elatine orthosperma, Potamogeton alpinus a Spergularia marina. Též byly potvrzeny výskyty řady ohrožených druhů (např. Aphanes australis, Centunculus minimus, Dactylorhiza traunsteineri, Diphasiastrum tristachyum, D. ×zeilleri, Filago lutescens, Chenopodium vulvaria, Chimaphila umbellata, Littorella uniflora, Lycopodiella inundata, Pedicularis palustris, Pilularia globulifera, Melampyrum subalpinum, Sagina apetala subsp. apetala, Triglochin palustris, Vulpia bromoides).

Rubrika
Rok
2019
Ročník
54
Číslo
2
Stránka
243