Nález hořčíku jestřábníkovitého velkoúborného (Picris hieracioides subsp. umbellata) v NPR Porážky (Bílé Karpaty) a poznámky k jeho výskytu v České republice

Autor/autoři
Jan Roleček, Karel Fajmon, Petr Šmarda
Abstrakt

Hořčík jestřábníkovitý (Picris hieracioides) je polymorfní druh, jehož proměnlivost na území České republiky a celé Evropy byla v minulosti taxonomicky hodnocena velmi různě. Výsledkem recentních studií je návrh na rozlišování dvou široce pojatých poddruhů, a sice P. h. subsp. hieracioides a P. h. subsp. umbellata.

Nově byla zjištěna přítomnost druhého z výše uvedených taxonů v NPR Porážky. Rostliny, které morfologicky odpovídají tomuto horskému poddruhu, na dané lokalitě však byly sbírány již v první polovině 20. století S. Staňkem jako P. paleacea, jak následně ukázala revize herbářových položek sbírek BRNU a BRNM. Navíc byl potvrzen historický výskyt hořčíku jestřábníkovitého velkoúborného také na dalších lokalitách na jižní Moravě i v Čechách.

Rubrika
Rok
2018
Ročník
53
Číslo
2
Stránka
165