Additamenta ad floram Republicae Bohemicae. XVI.

Autor/autoři
Pavel Lustyk, Jan Doležal
Abstrakt

V 16. dílu Additament jsou představeny výsledky práce floristů a taxonomů z území České republiky za období 2016–2017. Do květeny ČR přibylo celkem 14 nových taxonů. Z nově rozlišovaných jsou zde uvedeny Amaranthus emarginatus subsp. emarginatus a A. emarginatus subsp. pseudogrtacilis, nebo autochtonní Symphytum tuberosum subsp. angustifolium. Dle revize herbářových dokladů byl potvrzen historický výskyt Polystichum setiferum. K dalším autochtonním taxonům, které byly nalezeny, patří Taraxacum hahnii a kříženci Asplenium ×woynarianum, Pilosella bauhini × P. glomerata, Sorbus ×kitaibeliana a Urtica dioica × U. kioviensis. Mezi nově zavlečené synantropní druhy patří Cyclospermum leptophyllum, Euphorbia serpens, Limonium gmelini a Salvia hispanica. Dále bylo ve volné přírodě objeveno několik druhů, které jsou jinak pěstované pro okrasu (Corydalis cheilanthifolia, Houttuynia cordata, Pseudotsuga glauca).

Největší část zde uvedených nálezů představuje nově objevené lokality kriticky ohrožených druhů (např. Aira caryophyllea, Asplenium trichomanes subsp. pachyrachis, Clematis integrifolia, Crepis setosa, Eleocharis quinqueflora, Hieracium obscuratum, Chenopodium murale, Juncus atratus, Orchis ustulata, Orobanche elatior, Pilosella macranthela, Taraxacum cognatum, Trifolium striatum a Viola elatior). Mezi další taxony nově zaznamenané z území, ze kterých nejsou udávány v Květeně ČR, patří např. Chenopodium foliosum, Draba muralis, Erechtites hieraciifolia, Hieracium caesium a Pilosella scandinavica.

Rubrika
Rok
2018
Ročník
53
Číslo
1
Stránka
31
Příloha
Příloha Velikost
pdf článku "Additamenta XVI" 1.99 MB