Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. XX.

Autor/autoři
Pavel Lustyk, Jan Doležal
Abstrakt

V těchto jubilejních dvacátých Additamentech opět po roce shrnujeme výsledky práce floristů a taxonomů z území České republiky za období 2020-2021. Opět jsou mimořádně pestré a velmi významné. Do květeny České republiky přibylo celkem 28 nových taxonů. Z nově rozlišovaných původních taxonů uvádíme Asplenium adiantum-nigrum var. silesiacum, Calamagrostis rivalis a Microthlaspi erraticum. Mezi nově nalezené autochtonní taxony patří Callitriche ×nyrensis, sedm dosud nepopsaných hybridů chlupáčků (Pilosella aurantiaca × P. bifurca, Pilosella aurantiaca × P. leptophyton, Pilosella aurantiaca × P. rothiana, Pilosella aurantiaca × P. visianii, Pilosella floribunda × P. rubra, Pilosella iserana × P. rubra, Pilosella lactucella × P. rubra), Pilosella derubella, Rubus silvae-bavaricae a Taraxacum leucopodum.

K nově objeveným nepůvodním druhům patří Althaea taurinensis, u nás zplaňující z kultury již od druhé poloviny 19. století, Cardamine occulta, Eclipta prostrata a Muhlenbergia mexicana, které jsou k nám zavlékány se sadbou okrasných rostlin, Cerastium subtertrandrum, šířící se po zasolených krajnicích silnic a dálnic, Crepis pulchra, rostoucí především na narušovaných ruderálních mistech, Euphorbia nutans, pryšec ze skupiny Chamaesyce, jehož starší herbářový sběr z Kolína byl nalezen při revizi herbáře Národního muzea, a nakonec Panicum schinzii, vyskytující se na silničním okraji u Vitějovic v okrese Prachatice.

Také se podařilo objevit i několik nově zplaňujících okrasných druhů, mezi které patří Acaena microphylla, Adiantum capillus-veneris, Aralia cordata, Caryopteris ×clandonensis, Cotoneaster multiflorus, C. splendens, Kitaibelia vitifolia a Selaginella kraussiana. Největší část nálezů spadá tradičně do kategorie kriticky ohrožených druhů (C1); jedná se například o Ajuga chamaepitys, Artemisia scoparia, Botrychium matricariifolium, Campanula cervicaria, Chenopodium murale, Conringia orientalis, Cuscuta approximata, Epipactis leptochila, Geranium divaricatum, Lactuca saligna, Nasturtium microphyllum, Nuphar pumila, Papaver lecoqii, Pyrola chlorantha, Rubus lividus a Valerianella rimosa. Některé druhy byly nalezeny v územích, ze kterých nebyly dosud uváděny v Květeně ČR (např. Alchemilla cymatophylla, Androsace elongata, Hieracium glaucinum, Thesium alpinum a Veronica anagalloides).


Tento dvacátý díl Additament věnujeme památce našeho přítele, vynikajícícho botanika a pedagoga Víta Grulicha (2. 10. 1956 – 24. 2. 2022), který odešel tak nečekaně a předčasně. Jeho elán, neobyčejný přehled a zaujetí pro floristický výzkum, stejně jako jeho typický humor nám budou velmi chybět. Jeho úmrtí je pro celou naši botanickou obec velkou ztrátou.


Rubrika
Rok
2022
Ročník
57
Číslo
1
Stránka
41