Nové lokality Lycopsis orientalis v České republice

Autor/autoři
Jiří Hadinec, František Krahulec, Ladislava Paštová, Jan Doležal, Václav Buriánek, Rudolf Hlaváček, Jiří Rybenský
Abstrakt

V naší květeně je rod Lycopsis zastoupen pouze jediným pravidelně se vyskytujícím archeofytním druhem, prlinou rolní (L. arvensis). Kromě toho je ojediněle z teplejších oblasteí uváděna také přechodně zavlékaná prlina východní (L. orientalis). Příspěvek je věnován pěti novým lokalitám tohoto druhu. Autoři uvádí dále komentář k rozšíření L. orientalis a rovněž přehled znaků, kterým se oba druhy odlišují, a zjištěné chromosomové počty.

Rubrika
Rok
2022
Ročník
57
Číslo
2
Stránka
235