Floristický kurz 2021, Teplice

Ilustrační obrázek

 

Floristický kurz v Teplicích proběhl ve dnech 11. až 17. července 2021.

Bližší informace o navštívených lokalitách naleznete v materiálech pro účastníky kurzu.

Získané floristické údaje budou publikovány v samostatném čísle časopisu Severočeskou přírodou.

Níže naleznete fotografie z některých exkurzí (foto: E. Štěpánková)