Floristický kurz Přerov - přehled plánovaných tras

Kontaktní osoba
Romana Štěpánková
Kontaktní e-mail

 

Floristický kurz ve dnech 10. 7. – 16. 7. 2022 bude probíhat v srdci Hané, v prostoru zhruba ohraničeném městy Olomouc, Hranice, Hulín a Prostějov a vojenskými výcvikovými prostory Libavá a Březina. Přirozený střed této oblasti tvoří Přerov, který využijeme jako základnu. Budeme se pohybovat převážně na území termofytika a částečně také v teplejších oblastech mezofytika ve fytochorionech 21. Haná, 71. Drahanská vrchovina a 76. Moravská brána.

Přestože celý prostor vyplňuje převážně fádní kulturní krajina, navštívíme pestrou škálu biotopů od lužních lesů, dubohabřin a doubrav, přes xerotermní trávníky, vlhké louky, pobřežní porosty a rybníky po polní mokřady a odkaliště cukrovarů. Exkurze plánujeme mimo jiné do NPR Žebračka, NPR Zástudánčí a PR Království (vše lužní lesy), NPP Hrdibořické rybníky (mokřady), NPR Hůrka u Hranic (dubohabřiny na vápenci) a NPP Za Hrnčířkou (xerotermní trávníky). Trasy povedou na lokality řady druhů, které mají na Hané ojedinělé výskyty v rámci ČR, např. potočnice drobnolistá (Nasturtium microphyllum), matizna bahenní (Angelica palustris) a ostřice přítupá (Carex obtusata). Těšit se můžete i na další vzácné druhy jako je šťovík bahenní (Rumex palustris), snědek pyrenejský kulatoplodý (Ornithogalum pyrenaicum subsp. sphaerocarpum), mochna malokvětá (Potentilla micrantha) a mnoho dalších.

Floristický kurz bude věnován památce Vítka Grulicha.

V tabulce níže a také v příloze ve formátu pdf naleznete přehled plánovaných tras.

č. trasa km doprava hospoda biotopy
1 Dobrotice — Hlinsko pod Hostýnem 7 vlak ano suché trávníky, sady, pole
2 Prusinovice — PP Dubina — Kruhy — Prusinovice 12 bus-linka ano okraje lesů, dubohabřiny, pole, suché trávníky
3 Teplice nad Bečvou — Hranická propast — Kobylanka — U Kostelíčku — Hranice, město 6,5 vlak ne dubohabřiny, suché trávníky
4 Teplice nad Bečvou — Bukoveček — Helfštýn — Týn nad Bečvou 14 vlak, bus-linka ano dubohabřiny, bučiny, suťové lesy
5 Dolní Újezd — Tupec — Veselíčko 9 vlak, bus-linka ano acidofilní doubravy, sady, suché trávníky, pole
6 Přerov — Předmostí — Čekyně — Lhotka 10 pěšky, bus-linka ano intravilán, suché trávníky, pole
7 Grygov — Strejčkův lom — Cigánské zmoly — Chlum — Přestavlky 10 vlak, bus-linka ano suché trávníky, dubohabřiny, doubravy, mokřady
8 Grygov — les Království — Grygov 12 vlak ne lužní les
9 Vrbátky — Štětovice — Hrdibořice — Kraličky 12,5 vlak ne odkaliště, polní mokřady, mokřadní louky, rybníky, suché trávníky
10 Hluchov — Čechy pod Kosířem — Čelechovice na Hané 11 bus vlastní ano acidofilní doubravy, sady, suché trávníky, pole
11 Smržice — Bílovice — Zdětín 10 bus vlastní ano lužní les, pole, suché trávníky
12 Hrnčířka — Brániska — Čubernice — Plumlov 9 bus vlastní ano suché trávníky, pole
13 Seloutky — Loupežník — Kněží hora — Plumlov 7 bus vlastní ano suché trávníky, dubohabřiny, pole, rybníky
14 Plumlov — Vinohrádky — Kozí horka — Hamerská stráň — Žárovice 7 bus vlastní ano suché trávníky, pole, okraje lesů
15 Sněhotice — Pod Obrovou nohou — Kopaniny — Brodek u Prostějova 12 bus vlastní ano suché trávníky, okraje lesů, dubohabřiny, pole
16 Vranovice-Kelčice — Blátka — Plániva — Určice 9,5 bus vlastní ano suché trávníky, dubohabřiny
17 Chropyně — Záříčí — Lobodice 13 vlak, bus-linka ano vlhké louky, rybníky, lužní lesy
18 Žebračka 11 pěšky ano lužní les, vlhké louky, pobřežní porosty, štěrková náplavy, staré štěrkovny
19 Stará Ves — Přestavlcký les — Dobrčice — Horní Moštěnice 7,5 bus-linka ano dubohabřiny, suché meze a trávníky
20 Dřevohostice — Soběchleby 9,5 bus-linka ano dubohabřiny, údolní louky, pobřežní porosty
21 Lipník nad Bečvou — Škrabalka — Zadní Familie — Přední Familie 12 vlak, bus-linka ne vlhké louky, slepá ramena, náplavy
22 Radíkov — Irisová louka — Radíkov 9 vlak, mhd ano okraje lesů, vlhké louky
23 Bedihošť — Čehovice — Žešov 10,5 vlak, bus-linka ano polní mokřady, rybníky, zbytky xerotermních trávníků
24 Penčice — Lazníky — Tršice 11 bus-linka ano kyselé doubravy, kulturní lesy, paseky, údolní louky
25 Rakov — Dvorčák — Opatovice 9,5 bus-linka, vlak ano dubohabřiny, okraje lesů, okraje polí, vlhké louky
26 Blatec — Charváty — Deylův ostrůvek — Tučapská skalka — Bolelouc 12,5 vlak, bus-linka ano pole, suché trávníky, mokřady
27 Nemilany — Žerůvky — Na Skále — Hněvotín 11,5 vlak, bus-linka ano cihelna, pole, suché trávníky
28 Kojetín — Včelínské louky — Chropyně 10 vlak ano rybníky, mokřadní louky, polní mokřady, lužní les
29 Doloplazy — Dobromilice — Předina — Brodek u Prostějova 11,5 vlak, bus-linka ano polní mokřady, pole, suché trávníky
30 Křenůvky — Myslejovice — Strážná — Alojzov 8 bus vlastní ne vlhké louky, mokřady, dubohabřiny
31 Podhoří — Slavkov — Dolní Újezd 13 vlak, bus-linka ano bučiny, suťový les, rašeliniště, louky, mokřiny
32 Hradčany — Šišma 10 bus-linka ano dubohabřiny, jaseniny, olšiny, mezofilní louky
33 Doloplazy — Pivín — Němčice na Hané 13 vlak ano pole, suché trávníky, mokřady
34 Brodek u Přerova — Majetín — Citov — Brodek u Přerova 12 vlak ano rybníky, pole, nádraží
35 Kocourovec — Mrsklesy — Velká Bystřice 10 vlak, bus-linka ano degradované vlhké louky, rybníky, fragmenty dubohabřin
datum dendrologické exkurze (vedoucí Z. Blahník, přesná trasa a odjezd po domluvě s vedoucím)
11. 7. Městské parky Olomouce
12. 7. Zámecký park Rokytnice
13. 7. Zámecký park Veselíčko
14. 7. Arboretum SLŠ Hranice
15. 7. Park Michalov a městská zeleň Přerova
datum bryologické exkurze (vedoucí Z. Hradílek, S. Kubešová & J. Tkáčiková, přesná trasa a odjezd budou domluveny s vedoucími na místě)
11. 7. Hranický kras 1
12. 7. Hranický kras 2