O svatomartinské botanické exkurzi za rostlinou roku


V sobotu 11. 11. 2023 proběhla botanická exkurze do kaňonu řeky Malše mezi obcí Doudleby a Plav (jižně od Čes. Budějovic) pod vedením Jany Janákové. I přes sychravé počasí se sešlo přes 20 účastníků. Našli jsme několik zajímavých rostlinek — např. velmi vzácný hvozdík lesní (Dianthus sylvaticus) či invazní starčkovec jestřábníkolistý (Erechtites hieraciifolius). Skalnaté srázy nad Malší porůstala např. kostřava sivá (Festuca pallens), sleziník severní (Asplenium septentrionale), čilimník černající (Cytisus nigricans), na borovicích jsme viděli jmelí bílé borovicové (Viscum album subsp. austriacum).  Na lokalitě rostliny roku kociánku dvoudomého se nám kvůli čerstvě opadanému listí nepodařilo druh ověřit. Stav biotopu ale vypadal nadějně (zakrslá acidofilní doubrava na strmém srázu nad Zborovským potokem). Čekání na zpáteční autobus jsme si příjemně zkrátili na svatomartinském posvícení v hospodě v Plavu.

účastníci exkurze, foto: R. Paulič

Stezka podél pravého břehu Malše z Doudleb do Plavu se vine mezi skalami. Foto: R. Paulič

hvozdík lesní (Dianthus sylvaticus). Foto: J. Jánaková

hvozdík lesní (Dianthus sylvaticus), foto: J. Jánaková

Autoři textu: Jana Janáková a Radim Paulič