Konference ČBS: Velkoplošná ochrana a obnova biodiverzity (2.-3. 4. 2022)

Ilustrační obrázek

V prvním dubnovém víkendu (2.-3. 4. 2022) se konala dva roky odkládaná konference ČBS na téma “Velkoplošná ochrana a obnova biodiverzity”. Na půdě Masarykovy univerzity se sešlo na 130 účastníků včetně zvaných přednášejících z Maďarska, Německa, Slovenska a samozřejmě Česka. Vedle odborných poznatků je čekal také společenský večer s cimbálovou muzikou.

Zájemci o problematiku prezentovanou na konferenci mohou nahlédnout do sborníku abstraktů (pozn. sborník byl publikován k původnímu datu konference v roce 2021).

Autor fotografií: E. Šmerdová