Kontakty, výbor, historie

Výbor Bryologicko-lichenologické sekce zvolený pro volební období 2023-2026: 

předsedkyně Eva Mikulášková PřF MU, Kotlářská 2, 611 37 Brno evamikulatgmail [dot] com (evamikul[at]gmail[dot]com)
místopředsedkyně Ivana Marková Správa Národního parku České Švýcarsko i [dot] markovaatnpcs [dot] cz (i[dot]markova[at]npcs[dot]cz)
členská základna Svatava Kubešová    Moravské zemské muzeum Brno skubesovaatmzm [dot] cz (skubesova[at]mzm[dot]cz)
člen výboru, web  Matěj Man Botanický Ústav AV ČR, Průhonice   matej [dot] manatibot [dot] cas [dot] cz (matej[dot]man[at]ibot[dot]cas[dot]cz)
zástupce šéfredaktora Bryonory Ondřej Peksa Západočeské muzeum v Plzni opeksaatzcm [dot] cz (opeksa[at]zcm[dot]cz)

Výbor tvoří pět volených členů. Volební období je 4 leté. Právo volit členy výboru má každý člen Sekce. 

 


Z historie sekce

ZALOŽENÍ SEKCE: 29.2.1988
Ustavující schůze sekce: 25.4.1988
Zpravodaj BRYONORA — 1. číslo: prosinec 1988

Složení výboru sekce od založení do současnosti:

2023-2026:
Mgr. Eva Mikulášková, Ph.D. (předsedkyně)
Mgr. Ivana Marková (místopředsedkyně)
RNDr. Svatava Kubešová (správkyně členské základny)
Mgr. Matěj Man (správce webu)
Mgr. Ondřej Peksa, Ph.D. (zástupce šéfredaktora Bryonory)

2019-2022:
RNDr. Svatava Kubešová (předsedkyně)
Mgr. Eva Mikulášková, Ph.D. (místopředsedkyně) 
Mgr. Matěj Man (správce webu)
Mgr. Pavel Dřevojan (šéfredaktor Bryonory)
RNDr. Vítězslav Plášek, Ph.D. (správce členské základny)

2015-2018:
RNDr. Svatava Kubešová (předsedkyně)
Mgr. Eva Mikulášková, Ph.D. (místopředsedkyně a technická redaktorka Bryonory) 
RNDr. Josef Halda, Ph.D. (sekretář a správce webu)
Mgr. Jiří Malíček, Ph.D. (pokladník a šéfredaktor Bryonory)
RNDr. Vítězslav Plášek, Ph.D. (správce členské základny)

2011-2014:
Mgr. Ivana Marková (předsedkyně)
Mgr. Eva Mikulášková, Ph.D. (místopředseda)
Mgr. Ondřej Peksa, Ph.D. (pokladník)
RNDr. Jana Kocourková, CSc. (správce členské základny)
RNDr. Svatava Kubešová (webové stránky)

2007-2010:
RNDr. Svatava Kubešová (předsedkyně)
Mgr. David Svoboda, Ph.D. (místopředseda)
Mgr. Ondřej Peksa, Ph.D. (pokladník)
RNDr. Vítězslav Plášek, Ph.D. (správce členské základny)
Doc. Michal Hájek, Ph.D. (sekretář a výkonný redaktor Bryonory)

2003-2006:
RNDr. Zdeněk Palice, Ph.D. (předseda)
Mgr. Jan Kučera, Ph.D. (místopředseda)
Mgr. Štěpánka Slavíková (pokladník)
RNDr. Vítězslav Plášek, Ph.D. (správce členské základny)
RNDr. Blanka Shaw, Ph.D. (sekretář)

1998-2002:
RNDr. Jiří Liška, CSc. (předseda)
RNDr. Eva Lisická, CSc. (místopředseda)
RNDr. Zdeněk Soldán (sekretář)

1993-1997:
RNDr. Jiří Liška, CSc. (předseda)
prof. RNDr. Jiří Váňa, DrSc. a RNDr. Anna Lackovičová, CSc. (místopředsedové)
RNDr. Zdeněk Soldán (sekretář)

1988-1992:
RNDr. Valentin Pospíšil, CSc. (předseda)
RNDr. Ivan Pišút, DrSc. (místopředseda)
RNDr. Ivan Novotný (sekretář)

 

Aktualizace: 14.06.2023 Matěj Man