Severočeská pobočka

Bryologicko-lichenologická sekce || Dendrologická sekce || Floristická sekce || Jihočeská pobočka || Jihomoravská pobočka || Moravskoslezská pobočka || Pracovní skupina pro ochranu přírody || Pracovní skupina pro studium makrofyt vod a mokřadů || Východočeská pobočka || Západočeská pobočka

Novinky Severočeské pobočky || Severočeskou přírodou || Kontakt na Severočeskou pobočku

Severočeská pobočka České botanické společnosti sdružuje profesionální znalce i amatérské milovníky květeny, přírody a krajiny Severních Čech. Na jejích stránkách najdete veškeré informace o činnosti, pozvánky na akce pořádané pobočkou, zdroje regionálních floristických dat a mnoho dalšího. Zpravidla jednou ročně vydává sborník Severočeskou přírodou.