Additamenta Zpráv České botanické společnosti

Nové články || O časopisu || Kontakty || Pokyny pro autory || Přílohy || Materiály


V roce 2002 se rodí myšlenka navázat zejména na Čelakovského (1882 — 1894) a Rohlenovy (1922 — 1931) stati o významných nových nálezech z území Čech. Od čísla 37/1 (2002) se tak Zprávy ČBS rozrůstají o jednou ročně vycházející “Additamenta”, která obnovují vydávání souhrnných floristických příspěvků tentokrát již ke květeně celé České republiky. Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae se postupně stávají profilovým “seriálem” celého časopisu.

Přehled dosud publikovaných Additament

 1. Hadinec J., Lustyk P. & Procházka F. [eds] (2002): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. I. — Zprávy Čes. Bot. Společ. 37: 51-105.
 2. Hadinec J., Lustyk P. & Procházka F. [eds] (2003): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. II. — Zprávy Čes. Bot. Společ. 38: 217-288.
 3. Hadinec J., Lustyk P. & Procházka F. [eds] (2004): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. III. — Zprávy Čes. Bot. Společ. 39: 63-130.
 4. Hadinec J., Lustyk P. & Procházka F. [eds] (2005): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. IV. — Zprávy Čes. Bot. Společ. 40: 77-149.
 5. Hadinec J. & Lustyk P. [eds] (2006): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. V. — Zprávy Čes. Bot. Společ. 41: 173-257.
 6. Hadinec J. & Lustyk P. [eds] (2007): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. VI. — Zprávy Čes. Bot. Společ. 42: 247-337.
 7. Hadinec J. & Lustyk P. [eds] (2008): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. VII. — Zprávy Čes. Bot. Společ. 43: 251-336.
 8. Hadinec J. & Lustyk P. [eds] (2009): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. VIII. — Zprávy Čes. Bot. Společ. 44: 185-319.
 9. Hadinec J. & Lustyk P. [eds] (2011): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. IX. — Zprávy Čes. Bot. Společ. 46: 51-160.
 10. Hadinec J. & Lustyk P. [eds] (2012): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. X. — Zprávy Čes. Bot. Společ. 47: 43-158.
 11. Hadinec J. & Lustyk P. [eds] (2013): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. XI. — Zprávy Čes. Bot. Společ. 48: 31-141.
 12. Hadinec J. & Lustyk P. [eds] (2014): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. XII. — Zprávy Čes. Bot. Společ. 49: 73-206.
 13. Hadinec J. & Lustyk P. [eds] (2015): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. XIII. — Zprávy Čes. Bot. Společ. 50: 23-129.
 14. Hadinec J. & Lustyk P. [eds] (2016): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. XIV. — Zprávy Čes. Bot. Společ. 51: 29-170.
 15. Hadinec J. & Lustyk P. [eds] (2017): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. XV. - Zprávy Čes. Bot. Společ. 52: 37-133.
 16. Lustyk P. & Doležal J. [eds] (2018): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. XVI. — Zprávy Čes. Bot. Společ. 53: 31-112.
 17. Lustyk P. & Doležal J. [eds] (2019): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. XVII. — Zprávy Čes. Bot. Společ. 54: 47-148.
 18. Lustyk P. & Doležal J. [eds] (2020): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. XVIII. — Zprávy Čes. Bot. Společ. 55: 27-138.
 19. Lustyk P. & Doležal J. [eds] (2021): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. XIX. — Zprávy Čes. Bot. Společ. 56: 31-176.
 20. Lustyk P. & Doležal J. [eds] (2022): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. XX. — Zprávy Čes. Bot. Společ. 57: 41-171.
 21. Lustyk P. & Doležal J. [eds] (2023): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. XXI. — Zprávy Čes. Bot. společ. 58: 25-152.
Příloha