Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. XIII.

Autor/autoři
Jiří Hadinec, Pavel Lustyk
Abstrakt

Výsledky práce českých floristů v období 2013 — 2014 přinesly devět taxonů nových pro květenu České republiky, z toho dva byly na našem území nově popsané (Carex ×moravica a Sorbus pauca), čtyři poprvé zaznamenané (Callitriche ×vigens, Pilosella fusca, P. norrliniiformis a Verbascum ×duernsteinense) a tři nově zavlečené (Geranium aequale, G. thunbergii, Panicum virgatum). Další novinkou bylo objevení nových lokalit Sagina apetala, druhu, který byl již několik desetiletí nezvěstný. Též byla objevena řada nových lokalit druhů kriticky ohrožených.a ohrožených.

Rubrika
Rok
2015
Ročník
50
Číslo
1
Stránka
23