Additamenta ad floram Republicae Bohemicae. XV.

Autor/autoři
Jiří Hadinec, Pavel Lustyk
Abstrakt

15. díl Additament přináší výsledky práce floristů a taxonomů z území ČR z let 2015 a 2016. Do květeny České republiky přibyla v tomto období kostřava Festuca albensis, pět nově popsaných druhů z rodu Sorbus (S. collina, S. uculifera, S. moravica, S. pontis-satanae, S. thayensis) a pampeliška Taraxacum pudicum. Pro území ČR bylo nalezeno pět nových druhů rodu Rubus (R. adornatus, R. ambulans, R. fasciculatiformis, R. perlongus, R. stohrii), všechny na území Čech, a také bylo zaznamenáno pět nově zavlečených synantropních druhů (Cephalaria transsilvanica, Chenopodium aristatum, Epilobium  brachycarpum, Mimulus ringens, Phlomis russeliana). Mimo běžné kategorie pak stojí Peucedanum austriacum subsp. rablense (v dávné minulosti nalezený a nyní nově určený taxon) a Peucedanum austriacum subsp. austriacum, u něhož však status nelze spolehlivě určit. Mezi nové druhy české květeny je rovněž nutné zahrnout druh sice botaniky již v minulosti rozlišovaný, avšak až v roce 2015 platně popsaný, serpentinofyt Knautia serpentinicola. Za zcela výjimečný a překvapivý nález na území Čech lze považovat Carex fritschii, ostřici, která byla až dosud známa jen z jižní Moravy. Z význačných nálezů kategorie druhů kriticky ohrožených (C1) můžeme jmenovat např. Cardamine amara subsp. opicii, Centunculus minimus, Cerastium tenoreanum, Himantoglossum adriaticum, Limodorum abortivum, Ophrys apifera a Veronica opaca.

Rubrika
Rok
2017
Ročník
52
Číslo
1
Stránka
37