Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. XIV.

Autor/autoři
Jiří Hadinec, Pavel Lustyk
Abstrakt

Již čtrnáctý přehled výsledků práce českých floristů přináší informace o nově zaznamenaných druzích pro květenu ČR (celkem se jedná o 20 taxonů, většinou zplanělých, výjimku tvoří ostřice Carex depressa subsp. transsilvanica), dále je zde přehled nálezů rostlin, které byly považované za vyhynulé (Montia arvensis, Osmunda regalis, Salvia austriaca), či dlouhodobě nezvěstné (Hieracium acrothyrsum, H. polymastix). Poslední část příspěvku je věnována nově objeveným lokalitám kriticky ohrožených druhů (C1).

Rok
2016
Ročník
51
Číslo
1
Stránka
29