Severočeskou přírodou

O Severočeské pobočce || Novinky Severočeské pobočky || Kontakt na Severočeskou pobočku

Sborník Severočeskou přírodou je recenzovaným odborným časopisem Severočeské pobočky České botanické společnosti. Vychází od roku 1969 zpravidla jednou ročně. V současné době probíhá postupná digitalizace všech vydaných čísel s možností využívat jejich obsahu na internetu.

Zveřejňuje botanické práce z taxonomie, fytocenologie, fytogeografie, ekologie, floristiky, historie botaniky a z dalších příbuzných oborů. Obsáhlejší floristické práce (seznamy lokalit a na nich zjištěných taxonů) především pokud jsou výsledkem akcí Severočeské pobočky ČBS nebo pokud autoři poskytli herbářový materiál z výzkumu do sbírek Oblastního vlastivědného muzea v Litoměřicích nebo v Chomutově.

Nová čísla lze je zakoupit v Oblastním muzeu Chomutov (Palackého 86, Chomutov) nebo na Katedře biologie PřF UJEP v Ústí nad Labem — cena výtisku je 100,- Kč. Publikace je také možné objednávat na základě telefonické či emailové objednávky u Ing. Ondráčka (tel. 474 653 070 linka 127, ondracekatmuzeum-cv [dot] net (ondracek[at]muzeum-cv[dot]net)) a obdržet je na dobírku — k ceně bude přičteno poštovné a balné ve výši 50,- Kč.

Pokyny pro autory a další informace naleznete na stránkách časopisu.