Materiály Zpráv České botanické společnosti

Nové články || O časopisu || Kontakty || Pokyny pro autory || Přílohy || Seriál Additamenta


V řadě Materiály vycházejí především sborníky z konferencí a seminářů pořádaných Č(S)BS. U svazků, které je možné zakoupit v sekretariátu ČBS (Benátská 2, Praha 2), je uvedena v hranatých závorkách cena (jsou-li ceny dvě, pak první je pro členy ČBS, druhá pro nečleny). Většina je k dispozici přímo v sekretariátu (označení “B” za cenou), některé jsou ale v depozitářích v Horních Počernicích a Lužnici (označení “D”) a jejich přivezení je třeba předem domluvit.

 • Prach K., Hájek M., Jongepierová I., Krahulec F., Lencová K. & Řehounková K. [eds]: Management a obnova travinných ekosystémů. Management and restoration of grassland ecosystems. — Materiály 26, 2015, 116 p.
 • Mandák B., Krahulec F. & Hroudová Z. [eds]: Evoluční aspekty biologie rostlin. Evolutionary aspects of plant biology. — Materiály 25, 2011, 139 p.
 • Boublík K., Hédl R., Roleček J., Douda J. & Svoboda M. [eds]: Diverzita, dynamika a management lesní vegetace. Diversity, dynamics and management of forest vegetation — Materiály 24, 2009, 151 p.
 • Pyšek P., Chytrý M., Moravcová L., Pergl J., Perglová I., Prach K. & Skálová H. [eds] (2008): Rostlinné invaze v České republice: situace, výzkum a management. Plant invasions in the Czech Republic: state of the art, research and management. — Materiály 23, 2008, 224 p.
 • Štech M., Hroudová Z., Kaplan Z. & Hrouda L. [eds]: Vodní a mokřadní rostliny — taxony, společenstva, vztahy. Aquatic and wetland plants: taxa, communities, relationships. — Materiály 22, 2007, 196 p. [109,-/159,- Kč, B]
 • Prach K., Pyšek P., Tichý L., Kovář P., Jongepierová I. & Řehounková K. [eds]: Botanika a ekologie obnovy. Botanical research and ecological restoration. — Materiály 21, 2006, 255 p. [90,-/135,- Kč, B]
 • Klimešová J., Šmilauerová M. & Jakrlová J. [eds]: Podzemní orgány rostlin. Below-ground organs of plants. — Materiály 20, 2005, 160 p. [65,-/100,- Kč, B]
 • Pyšek P., Kubát K. & Prach K. [eds]: Expanzní druhy domácí flóry a apofytizace krajiny. Expansive species in the Czech flora and associated landscape changes. — Materiály 19, 2003, 120 p. [45,-/70,- Kč, B]
 • Hroudová Z., Krahulec F. & Řehořek J. [eds]: Biologie rostlinných druhů. Plant species biology. — Materiály 18, 2001, 160 p. [91,-/136,- Kč, B]
 • Kučera T. & Kirschnerová L. [eds]: Změny rostlinstva a jejich sledování. Monitoring vegetation change. — Materiály 17, 1999, 178 p. [50,-/65,- Kč, B]
 • Skalická A., Zelený V. & Šída O. [eds]: Dřeviny, jejich stavba, životní strategie a ekologie. — Materiály 16, 1998, 112 p. [40,- Kč, B]
 • Chytrý M. & Neuhäuslová Z. [eds]: Fytocenologický výzkum České republiky. Phytosociological research in the Czech Republic. — Materiály 15, 1997, 220 p. [70,- Kč, D]
 • Pyšek P. & Prach K. [eds]: Invazní rostliny v české flóře. Alien plants in the Czech flora. — Materiály 14, 1997, 138 p.
 • Krahulec F., Pyšek P. & Hrouda L. [eds]: Trávy. — Materiály 13, 1996, 177 p. [40,- Kč, B]
 • Kovář P. & Härtel H. [eds]: Využití terénní botaniky v ekologii krajiny. — Materiály 12, 1995, 184 p.
 • Jehlík V. & Osbornová J. [eds]: Flóra a vegetace sídel II. Flora und Vegetation der Siedlungen II. Flora and vegetation of settlements II. — Materiály 11, 1994, 98 p. [33,- Kč, D]
 • Jehlík V. & Osbornová J. [eds]: Flóra a vegetace sídel I. Flora und Vegetation der Siedlungen I. Flora and vegetation of settlements I. — Materiály 10, 1994, 90 p. [33,- Kč, D]
 • Kovář P. & Hašková J. [eds]: Existuje ekologická etika? — Materiály 9, 1991, 80 p. [16,- Kč, D]
 • Chrtek J. [ed.]: Pteridophyta. — Materiály 8, 1990, 72 p. [21,- Kč, D]
 • Holub J. [ed.]: Chorologické problémy československé květeny II. — Materiály 7, 1987, 82 p. [14,- Kč, D]
 • Holub J. [ed.]: Chorologické problémy československé květeny I. — Materiály 6, 1987, 82 p. [14,- Kč, D]
 • Kolbek J. & Štěpán J. [eds]: Ochrana a využití fytogenofondu. Současný stav výzkumu a metodické přístupy. — Acta Ecologica Naturae ac Regionis — Materiály 5, 1987, 74 pp.
 • Hejný S. & Holub J. [eds]: Ekobiologie vybraných druhů vyšších rostlin II. — Materiály 4, 1984, 80 pp.
 • Hejný S. & Holub J. [eds]: Ekobiologie vybraných druhů vyšších rostlin I. — Materiály 3, 1984, 88 pp.
 • Krahulec F. & Kovář P. [eds]: Klasifikace vegetace II. — Materiály 2, 1981, 136 pp.
 • Krahulec F. & Kovář P. [eds]: Klasifikace vegetace I. — Materiály 1, 1980, 136 pp.