Konference

Česká botanická společnost připravuje každoročně v listopadu dvoudenní pracovní konferenci na různá témata. Konference se zabývají výsledky botanického výzkumu flóry a vegetace a to především z lokalit střední Evropy. Do programu jsou zařazeny rovněž výsledky výzkumu českých badatelů na zahraničních projektech i algologické a zoologické příspěvky.

Délka příspěvků je 20 minut včetně 5 minut diskuse. Nedílnou součástí programu konferencí je prezentace posterů.

Konference oslovují nejen vědeckou, ale i ochranářskou a zemědělskou veřejnost. Výstupem konference je sborník, obvykle publikovaný jako Materiály časopisu Zprávy České botanické společnosti.


11th Congress of the CBS: Botanical Research and its Applications - preliminary registration and poster proposal

photo - auditorium

 

 

This year the Czech Botanical Society celebrates its 110th anniversary. On this occasion, an anniversary congress on the subject of the Botanical Research and its Applications will be held.

Region
Praha

The new date of the conference - April 2 and 3, 2022

primeroses, Děvín - photo by Radim Hédl

 

The conference titled Large-scale Biodiversity Conservation and Restoration planned in year 2021 has been postponed to Spring 2022.

The new date of the conference was set for April 2 and 3, 2022

The location for the conference remain the same: campus of Masaryk University (Kamenice 753/ 5, 625 00 Brno-Bohunice)

For more info about the conference see https://botanospol.cz/en/node/6432

Region
Jihomoravský kraj

The conference has been postponed to Spring 2022

Děvín - photo by Radim Hédl

The new date of the conference was set for April 2 and 3, 2022 (update 16th January 2022)

On 22 November, new measures regarding the Covid-19 epidemic will be introduced at Masaryk University (https://www.em.muni.cz/en/news/14469-on-22-november-mu-to-move-to-yellow-on-the-traffic-light-system).

Region
Jihomoravský kraj

Conference CBS 2021: Large-scale Biodiversity Conservation and Restoration

meadows nearby Vojšice, photo by I. Jongepierová

Attention - postponement of the conference, for more info: https://botanospol.cz/en/node/6451 

The Czech Botanical Society, in cooperation with the Slovak Botanical Society, the Nature Conservation Agency of the Czech Republic and Masaryk University, will be holding a conference titled Large-scale Biodiversity Conservation and Restoration on 27–28 November 2021 at the campus of Masaryk University, Kamenice 753/ 5, 625 00 Brno-Bohunice.

Region
Jihomoravský kraj