Konference

Česká botanická společnost připravuje každoročně v listopadu dvoudenní pracovní konferenci na různá témata. Konference se zabývají výsledky botanického výzkumu flóry a vegetace a to především z lokalit střední Evropy. Do programu jsou zařazeny rovněž výsledky výzkumu českých badatelů na zahraničních projektech i algologické a zoologické příspěvky.

Délka příspěvků je 20 minut včetně 5 minut diskuse. Nedílnou součástí programu konferencí je prezentace posterů.

Konference oslovují nejen vědeckou, ale i ochranářskou a zemědělskou veřejnost. Výstupem konference je sborník, obvykle publikovaný jako Materiály časopisu Zprávy České botanické společnosti.


The new date of the conference - April 2 and 3, 2022

primeroses, Děvín - photo by Radim Hédl

 

The conference titled Large-scale Biodiversity Conservation and Restoration planned in year 2021 has been postponed to Spring 2022.

The new date of the conference was set for April 2 and 3, 2022

The location for the conference remain the same: campus of Masaryk University (Kamenice 753/ 5, 625 00 Brno-Bohunice)

For more info about the conference see https://botanospol.cz/en/node/6432

Region
Jihomoravský kraj

The conference has been postponed to Spring 2022

Děvín - photo by Radim Hédl

The new date of the conference was set for April 2 and 3, 2022 (update 16th January 2022)

On 22 November, new measures regarding the Covid-19 epidemic will be introduced at Masaryk University (https://www.em.muni.cz/en/news/14469-on-22-november-mu-to-move-to-yellow-on-the-traffic-light-system).

Region
Jihomoravský kraj

Conference CBS 2021: Large-scale Biodiversity Conservation and Restoration

meadows nearby Vojšice, photo by I. Jongepierová

Attention - postponement of the conference, for more info: https://botanospol.cz/en/node/6451 

The Czech Botanical Society, in cooperation with the Slovak Botanical Society, the Nature Conservation Agency of the Czech Republic and Masaryk University, will be holding a conference titled Large-scale Biodiversity Conservation and Restoration on 27–28 November 2021 at the campus of Masaryk University, Kamenice 753/ 5, 625 00 Brno-Bohunice.

Region
Jihomoravský kraj