Bryologicko-lichenologická sekce

Bryologicko-lichenologická sekce ČBS sdružuje odborníky i amatéry zajímající se o mechorosty a lišejníky. Zaměřená je spíše na pomoc neprofesionálům a podporu jejich odborného růstu. Cílem sekce je zvýšení informovanosti o celosvětovém vývoji oborů bryologie a lichenologie, nových trendech, literatuře, odborných setkáních apod. V rámci ČR se snaží o propagaci oborů, koordinaci výzkumu a mezinárodní spolupráci. Pro realizaci těchto cílů pořádá spolu se zájemci ze sousedních států různé exkurze, určovací kursy, přednášky, pracovní setkání apod. Spojovacím článkem pro členy sekce a zdrojem informací je zpravodaj BRYONORA, který vychází dvakrát ročně.

V současnosti sekce sdružuje téměř 140 členů z České republiky i ze zahraničí.

Výběr z akcí pořádaných bryologicko-lichenologickou sekcí ČBS:

  • bryologicko-lichenologické dny (neformální podzimní setkání členů s exkurzemi, přednáškami aj.)
  • jarní setkání (převážně exkurzně zaměřená)
  • jednodenní exkurze
  • určovací kursy pro začátečníky
  • určovací kursy zaměřené na jednotlivé rody aj.