Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. I.

Autor/autoři
Jiří Hadinec, Pavel Lustyk, František Procházka
Abstrakt

První část ze série statí věnovaných významným nálezům cévnatých rostlin na území ČR (tzv. Additamenta) zahrnuje údaje publikované převážně v roce 2001 a dosud nepublikované údaje poskytnuté celou řadou botaniků. Představuje několik druhů nově zaznamenaných v ČR (Achillea ×incognita, A. pratensis, Alchemilla glabricaulis, Bupleurum croceum, B. pachnospermum, Cyperus eragrostis, Epipactis voethii, Hieracium fuscoastrum, H. tubulascens, Oenothera flava subsp. taraxacoides, Rubus pruinosus, Senecio inaequidens, Cystopteris bulbifera), dále nálezy několika druhů, které byly považovány již za vyhynulé, jako je třezalka pěkná (Hypericum pulchrum), bařička přímořská (Triglochin maritima) nebo orobinec stříbrošedý (Typha schuttleworthii), v neposlední řadě jsou uvedené nově objevené lokality kriticky ohrožených a ochrožených druhů.

Článek je součástí digitální knihovny MZK, dostupný zde.

Rubrika
Rok
2002
Ročník
37
Číslo
1
Stránka
51