Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae - XIX

Autor/autoři
Pavel Lustyk, Jan Doležal
Abstrakt

V dalším článku ze serie Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae jsou shrnuty výsledky práce floristů a taxonomů z území České republiky za období 2019 - 2020.

Do květeny České republiky přibylo celkem 18 nových taxonů. Z nově rozlišovaných původních druhů uvádíme Carex agastachys a Stellaria ruderalis. Mezi nově nalezené autochtonní taxony patří Ficaria ×sellii, Pilosella bauhini × P. glomerata × P. officinarum, Rubus juennensis  a také pampelišky Taraxacum atactum a T. planum.

Mezi nově objevené nepůvodní druhy pak patří Dracocephalum parviflorum, druh v minulosti zavlečený do Pece pod Sněžkou, Elymus obtusiflorus ze silničního okraje v Chlumci nad Cidlinou, Impatiens edgeworthii v Kančí oboře u Břeclavi, Mollugo verticillata rostoucí v dlažbě v Hradci Králové, Oxalis exilis z pražské náplavky, Polypogon viridis plevelně rosotucí v jednom brněnském zahradnictví a Sporobolus vaginiflorus z okraje silnice v Břeclavi. Podařilo se objevit i několik nově zplaňujících okrasných druhů, jedná se například o Clarkia amoena, Knautia macedonica, Ligularia przewalskii a Nassella tenuissima.

Největší část nálezů již tradičně spadá do kategorie kriticky ohrožených druhů (C1), např. Arnoseris minima, Botrychium matricariifolium, Bromus secalinus, Chimaphila umbellata, Cystopteris sudetica, Elatine alsinastrum, Epipogium aphyllum, Filago germanica, Himantoglossum adriaticum, Hypericum pulchrum, Pseudognaphalium luteoalbum, Utricularia ochroleuca a Viola kitaibeliana. Podařilo se též nalézt dva taxony, které byly v naší květeně považovány již za vyhynulé — laskavec Amaranthus graecizans subsp. sylvestris a mařinku Asperula arvensis.

Řada taxonů zde uváděných byla nalezena v územích, ze kterých nejsou dosud uváděny v Květeně ČR (např. Dispacus laciniatus, Melampyrum subalpinum, Pilosella glomerata, Potentilla lindackeri a Scirpus radicans).


Tento XIX. díl věnujeme se zármutkem našemu skvělému příteli Vladimíru Řehořkovi (9. 11. 1933 — 29. 3. 2021), který Additamentům v samých začátcích pomáhal na svět a poté se obětavě podílel radou i autorsky na jejich každoročním sestavování. Budou nám velmi chybět jeho botanické znalosti a cenné zkušenosti, ale snad ještě více jeho přátelské a noblesní chování.


 

Rubrika
Rok
2021
Ročník
56
Číslo
1
Stránka
31