Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. XII.

Autor/autoři
Jiří Hadinec, Pavel Lustyk
Abstrakt

Dvanáctý díl Additament přináší výsledky práce floristů v letech 2012 — 2013. Do květeny ČR přibylo  pět taxonů, dva nově popsané z území Čech  (Sorbus barrandienica a Somissa), Festuca pseudodalmatica, který byl až dosud přehlížen na Moravě a dva poddruhy z okruhu Buglossoides arvensis (Buglossoides incrassata subsp. incrassataBincrassata subsp. splitgerberi).  Jako nově zavlečené druhy byly zaznamenány Bromus bromoideusCotula coronopifoliaEuphorbia prostrata a jako zplanělý pěstovaný bambus Pleioblastus chino. Dále jsou zde představeny dosud neznámé lokality kriticky a silně ohrožených druhů a výsledky revize herbářového materiálu trav, které odhalily několik nových taxonů pro ČR (Chloris pectinataChdivaricataEleusine coracana subsp. coracanaEtristachyaLeptochloa decipiens subsp. peacockii a Ldivaricatissima).

 

Rubrika
Rok
2014
Ročník
49
Číslo
1
Stránka
73
Příloha
Příloha Velikost
pdf článku "Additamenta. XII" 2.78 MB