Konference ČBS: Dlouhodobé změny vegetace a krajiny

Datum události
Kontaktní osoba
Kateřina Woodard
Kontaktní e-mail

Místo konání: Přírodovědecká fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

Přípravný výbor: Karel Prach (předseda), Petra Hájková, Milan Chytrý, František Krahulec, Petr Kuneš, Pavel Lustyk, Klára Řehounková, Karol Ujházy, Kamila Vítovcová

Informace k přihlašování příspěvků naleznete na stránce https://botanospol.cz/cs/node/7291, program konference a výzva k registraci účastníků budou zveřejněny později.

Konference je pořádána ve spolupráci se Slovenskou botanickou společností, Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR a Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích.

Lokalita