Konference ČBS proběhla o víkendu 25.–26. listopadu


Konference České botanické společnosti, letos na téma “Dlouhodobé změny flóry České republiky”, proběhla ve dnech 25. až 26. listopadu 2023. Sešlo se zde na 140 účastníků, kteří si vyslechli 20 konferenčních příspěvků. Postupně zde byly představeny změny v české květeně od celostátní úrovně po výstupy sledování jednotlivých populací vybraných druhů rostlin. Poslední dva příspěvky byly věnovány změnám v rozšíření mechorostů a lišejníků.

V podvečer prvního konferenčního dne pak proběhlo Valné shromáždění ČBS. U té příležitosti bylo uděleno čestné členství RNDr. Janu Květovi, CSc., dr.h.c. Také zde byla předána cena Josefa Holuba pro autory do 30. roku věku publikující v časopisech ČBS. Za období 2021–2022 se jejím nositelem stal Mgr. Kryštof Chytrý.

Fotografie z konference a valného shromáždění naleznete v galerii.

Děkujeme všem, kteří se podíleli na organizaci akce, a těšíme se na další ročník konference, který na letošní téma naváže, bude věnován dlouhodobým změnám ve vegetaci České republiky.