Prosba o pomoc s vytipováním lokalit zajímavých vodních a mokřadních biotopů

Kontaktní osoba
Josef Juráň
Kontaktní e-mail

 

Sekretariát České botanické společnosti obdržel žádost o pomoc s hledáním zajímavých vodních biotopů.

Jedná se o projekt Algologické laboratoře Katedry botaniky PřF JU, který je zaměřen na využití sinic a řas při ochraně vodních stanovišť.

Druhová bohatost cévnatých rostlin se většinou odráží v pestrosti řasových a sinicových společenstev. Proto jsou botanicky cenná místa zároveň slibnými lokalitami pro odběr algologických vzorků.

Pakliže znáte nějakou lokalitu s výskytem vodních a mokřadních druhů rostlin, a byli byste ochotni poskytnout údaje pro zmiňovaný projekt, prosíme, zadejte souřadnice a krátký popis lokality (či lokalit) do dotazníku níže. Další podrobnosti viz ve vlastním dotazníku.

Odkaz na dotazník: https://forms.gle/MhED7bc3YvYsrMRW6

Děkujeme za Váš čas a pomoc.