Pozvánka na akce Jihomoravské pobočky ČBS a Ústavu botaniky a zoologie PřF MU v Brně - jaro 2024


Jihomoravská pobočka ČBS a Ústav botaniky a zoologie PřF MUNI srdečně zvou členy ČBS, studenty PřF MUNI i všechny další zájemce na tradiční cyklus přednášek a exkurzí.

Program je následující, pozvánku ve formátu pdf naleznete v příloze.

Přednášky

22. 2. 2024 A. Macháč: Evolution of biodiversity across regions, clades and scales
29. 2. 2024 A. Lepší & D. Holubová: Fotografický atlas rostlin České republiky – jak to chceme dotáhnout?
7. 3. 2024 B. Stojanova: Contemporary evolution in arable weeds revealed by the resurrection method
14. 3. 2024 J. Roleček: Holocenní historie perikarpatských lesostepních luk (habilitační přednáška)
21. 3. 2024 M. Winkler: Assessing alpine biodiversity in space and time: monitoring and links to other approaches
28. 3. 2024 M. Ćuk: Inland sand dune vegetation of Southeastern Europe
4. 4. 2024 J. Sádlo: Ruderální a deregulovaná složka prostředí: proč a jak s nimi pracovat v ochraně, údržbě a tvorbě krajiny
11. 4. 2024 M. Hroneš: Polypoidie u rodu Ornithogalum
18. 4. 2024 J. Květ: Dvojí částečná obnova mokřadní vegetace bývalého Kobylského jezera
25. 4. 2024 A. Lisner: Biodiversity and ecosystem functioning – different perspectives and approaches
2. 5. 2024 Referáty k zahraniční botanické exkurzi do Chorvatska
9. 5. 2024 Referáty k zahraniční botanické exkurzi do Chorvatska

Exkurze

6. 4. 2024 P. Dřevojan & S. Kubešová: Po stopách prof. Josefa Podpěry: bryoexkurze do údolí Bobravy
13. 4. 2024 K. Fajmon: Putování za violkou bílou: tentokrát do okolí Hradčovic a Drslavic u Uherského Brodu
27. 4. 2024 J. Roleček: Po stopách prof. Josefa Podpěry: za Helictotrichon desertorum na Šibeničník u Mikulova a další pálavské kopce
1. 6. 2024 P. Novák & P. Lustyk: Exkurze do Vratíkovského krasu u Boskovic

Detaily k jednotlivým přednáškám a exkurzím budou průběžně upřesňovány. Program bude také zveřejněn na webu Jihomoravské pobočky ČBS (https://www.sci.muni.cz/jm-cbs/) a na webu ÚBZ PřF MU (https://botzool.sci.muni.cz/).