J. Roleček: Holocenní historie perikarpatských lesostepních luk (habilitační přednáška)

Datum události

Místo konání: Univerzitní kampus Bohunice (Kamenice 5, 625 00 Brno-Bohunice), budova B11, posluchárna 114

Přednáška proběhne ve čtvrtek 14. 3. 2024 od 16 hodin, pakliže bude přednášející souhlasit s pořízením záznamu, bude nahrávána a následně zpřístupněna na YouTube kanálu ÚBZ https://www.youtube.com/channel/UCpUU624DlUwOewM_KfG1rpA

Přednásku pořádá Jihomoravská pobočka České botanické společnosti a Ústav botaniky a zoologie PřF MU v Brně v rámci pravidelného přednáškového cyklu, celý program na jaro 2024 naleznete na stránce https://botanospol.cz/cs/node/7183.

Lokalita