J. Kučera: Rostlina roku 2022 Adonis aestivalis L. v mém herbáři


V roce 2022 byl za rostlinu roku vybrán hlaváček letní (Adonis aestivalis). V průběhu roku probíhalo nejen mapování jeho stávajícího výskytu, ale také revize herbářových položek. A to v univerzitních a muzejních, ale i v soukromých sbírkách. Na příklad v herbáři Josefa Kučery, předsedy Východočeské pobočky ČBS, je uloženo 6 položek tohoto druhu, převážně z podhůří Orlických hor.

O lokalitách a výsledcích jejich revize informoval v příspěvku publikovaném v časopise Orchis 41/1 (2022). Článek ve formátu pdf naleznete v příloze.


Celkové shrnutí výsledků mapování a revize herbářových položek hlaváčku letního za rok 2022 je pak na stránkách časopisu Živa 3/2023, v článku J. Danihelky: Hlaváček letní: ohlédnutí za rostlinou roku 2022, ke stažení na https://ziva.avcr.cz/files/ziva/pdf/hlavacek-letni-ohlednuti-za-rostlinou-roku-2022.pdf