Recent content

Type Title Author Comments Last updated
Článek v časopise ČBS Nález dřeviny Toxicodendron radicans, jedovatec kořenující, v obci Chotěbuz v okrese Karviná Hana Jeřábková 0 8 months 2 weeks ago
Článek v časopise ČBS Jan Krekule slaví devadesátiny Hana Jeřábková 0 8 months 2 weeks ago
Článek v časopise ČBS Prof. Ing. Josef Fanta, CSc., devadesátiletý (*3. 7. 1931) Hana Jeřábková 0 8 months 2 weeks ago
Článek v časopise ČBS Jiří Komárek má 90 let Hana Jeřábková 0 8 months 2 weeks ago
Článek v časopise ČBS RNDr. Zdena Neuhäuslová, CSc. (4. 4. 1934, Kutná Hora - 31. 12. 2021, Nové Strašecí) Hana Jeřábková 0 8 months 2 weeks ago
Článek v časopise ČBS Heinrich Egon Weber - učitel a přítel českých batologů Hana Jeřábková 0 8 months 2 weeks ago
Článek v časopise ČBS Jubilea členů ČBS v roce 2021 Hana Jeřábková 0 8 months 2 weeks ago
Diplomové práce Změny dřevinné skladby vegetace v české krajině v holocénu na základě paleoekologických analýz. Zuzana Mruzíková 0 8 months 2 weeks ago
Diplomové práce Myrmekochorie - evoluční a ekologické souvislosti. Zuzana Mruzíková 0 8 months 2 weeks ago
Diplomové práce Asterocapsa aerophytica (Cyanobacteria, Chroococcales), a new species from the Triglav National Park (Julian Alps, Slovenia). Zuzana Mruzíková 0 8 months 2 weeks ago
Diplomové práce Comparison of native and invasive Lythrum Salicaria L. populations : an experimental approach. Zuzana Mruzíková 0 8 months 2 weeks ago
Diplomové práce Ekologie borovice blatky (Pinus rotundata LINK) ve vztahu k regeneraci blatkových borů = Ecology of bog pine (Pinus rotundata LINK) in relation to regeneration of bog pine forests. Zuzana Mruzíková 0 8 months 2 weeks ago
Diplomové práce Strategies in aboveground space occupancy in herbs from disturbed habitats. Zuzana Mruzíková 0 8 months 2 weeks ago
Diplomové práce Experimentální vyhodnocení role biotických interakcí při stanovování zásobníku druhů společenstev. Zuzana Mruzíková 0 8 months 2 weeks ago
Diplomové práce Vztah diverzity a produktivity v travinných společenstvech a jeho mechanismy. Zuzana Mruzíková 0 8 months 2 weeks ago
Diplomové práce Pilotní studie k problematice výskytu Euglenophyta v České republice. Zuzana Mruzíková 0 8 months 2 weeks ago
Diplomové práce Transgenerational effect in Taraxacum brevicorniculatum: test of a novel method of experimental plant DNA demethylation and its practical application in exploring the impact of maternal competition on progeny phenotype. Zuzana Mruzíková 0 8 months 2 weeks ago
Diplomové práce Biologie poloparazitického druhu Melampyrum nemorosum. Zuzana Mruzíková 0 8 months 2 weeks ago
Diplomové práce Porovnávání klíčivosti a přežívání semenáčků v mikrostanovištích pastvin. Zuzana Mruzíková 0 8 months 2 weeks ago
Diplomové práce Ovlivňují funkční vlastnosti rostlin jejich mezidruhovou kompetici? Zuzana Mruzíková 0 8 months 2 weeks ago
Diplomové práce Role biotických vztahů, abiotického prostředí a dostupnosti druhů pro složení rostlinného společenstva. Zuzana Mruzíková 0 8 months 2 weeks ago
Diplomové práce Vliv úživnosti prostředí na vztahy mezi druhy v rostlinném společenstvu. Zuzana Mruzíková 0 8 months 2 weeks ago
Diplomové práce Herbivorie terestrických plžů jako faktor ovlivňující složení lučního společenstva - vliv na semenáče. Zuzana Mruzíková 0 8 months 2 weeks ago
Diplomové práce Opakovaná inventarizace semenáčů tropických stromů a její využití pro testování Janzen - Connellovy hypotézy. Zuzana Mruzíková 0 8 months 2 weeks ago
Diplomové práce Možnosti zvýšení druhové diverzity luk na bývalé orné půdě dodatečným dosevem běžných lučních druhů. Zuzana Mruzíková 0 8 months 2 weeks ago