Pozvánka na akce Jihomoravské pobočky ČBS a Ústavu botaniky a zoologie PřF MU v Brně - podzim 2023

Jihomoravská pobočka ČBS a Ústav botaniky a zoologie PřF MUNI srdečně zvou členy ČBS, studenty PřF MUNI i všechny další zájemce na tradiční cyklus přednášek a nově také na sobotní determinační dopoledne s odborníky.

Program je následující, pozvánku ve formátu pdf naleznete v příloze.

23. 9. 2023 Podzimní botanická exkurze kolem Žďáru nad Sázavou
5. 10. 2023 Petr Marada (MENDELU): Zemědělské hospodaření zaměřené na adaptaci krajiny na klimatickou změnu a návrat života do krajiny
12. 10. 2023 Monika Kolényová: Vliv substrátu na diverzitu saproxylických hub
14. 10. 2023 Jan Roleček, Karel Fajmon & Pavel Dřevojan: Sobotní determinační dopoledne
19. 10. 2023 Péter Szabó ( AV ČR): Historie hospodaření na subalpínských loukách Jeseníků
26. 10. 2023 Wolfang Willner (VINCA Wien): Refugia and post-glacial range formation of European beech forest species
2. 11. 2023 Floristické dožínky (moderuje Jan Roleček)
9. 11. 2023 Eliška Rolfová (MŽP): Nagojský protokol: pravidla pro práci s genetickým materiálem zahraničního původu
16. 11. 2023 Jan Doležal (Muzeum Rychnov nad Kněžnou): Zajímavé neofyty na území České republiky
23. 11. 2023 Klára Řehounková (JCU): Urbánní ekologie aneb proč tahat přírodu do měst, když je všude kolem
30. 11. 2023 Jan Vondrák ( AV ČR): Alkobióza – nově popsaný vztah mezi houbami a řasami
7. 12. 2023 Kateřina Knotková (MU): K čemu jsou dobré poloparazitické rostliny? Poznatky z výzkumu jejich interakcí s invazními rostlinami
14. 12. 2023 Milan Chytrý a studenti (MU): Reminiscence zahraniční botanické exkurze do Přímořských Alp

Program bude také zveřejněn na webu Jihomoravské pobočky ČBS (https://www.sci.muni.cz/jm-cbs/) a na webu ÚBZ PřF MU (https://botzool.sci.muni.cz/).