Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. XVIII.

Autor/autoři
Pavel Lustyk, Jan Doležal
Abstrakt

Článek představuje nejvýznamnější floristické nálezy učiněné v letech 2018–2019. K nově nalezeným autochtonním taxonům patří Asplenium fontanum, Picris hieracioides subsp. umbellata, Rubus placidus a kuřinka Spergularia echinosperma subsp. albensis. Nově byly z našeho území popsány ostružiníky Rubus jarae-cimrmanii, R. perpungens a R. vatavensis, a také pampelišky Taraxacum aspectabile a endemické T. clandestinum a T. sparsum. Mezi nově nalezené nepůvodní druhy pak patří Heracleum sosnowskyi na náplavu řeky Olše u Návsí u Jablunkova a Proboscidea fragrans rostoucí na okraji cesty vedoucí do pískovny u Charvátské Nové Vsi.

Podařilo se objevit i několik nově zplaňujících druhů, které jsou u nás pěstovány pro okrasu: jedná se například o Delphinium grandiflorum, Erodium manescavi, Fibigia clypeata, Galanthus elwesii a G. woronowii, Liatris spicata, Pteris cretica nebo Thermopsis villosa.

Největší část nálezů již tradičně spadá do kategorie kriticky ohrožených druhů (C1), např. Anacamptis morio, Bifora radians, Centunculus minimus, Epipogium aphyllum, Erysimum repandum, Hibiscus trionum, Himantoglossum adriaticum, Juncus tenageia, Koeleria glauca, Malaxis monophyllos, Nigella arvensis, Papaver lecoqii, Pulicaria vulgaris, Samolus valerandi, Veronica opaca a V. scardica. Podařilo se též objevit vrbovku Epilobium lanceolatum, která byla považována za vyhynulý druh naší květeny.

Řada taxonů zde uváděných byla nalezena v územích, ze kterých nejsou dosud udávány v Květeně ČR (např. Arum maculatum, Kickxia elatine, Najas marina, Vallisneria spiralis a Xanthium albinum).

Rubrika
Rok
2020
Ročník
55
Číslo
1
Stránka
27