Recent content

Type Title Author Comments Last updated
Článek v časopise ČBS Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jindřichově Hradci (2.-7. července 2017) -hj- 0 5 months ago
Článek v časopise ČBS Čecho-Slovák Karol Marhold (60), česká botanika a Karlova univerzita -hj- 0 5 months ago
Článek v časopise ČBS RNDr. Denisa Blažková, CSc. (29. 9. 1935 - 18. 10. 2019) -hj- 0 5 months ago
Článek v časopise ČBS Odešel prof. Jiří Vicherek (1929-2019) - vůdčí osobnost brněnské univerzitní botaniky -hj- 0 5 months ago
Článek v časopise ČBS Jubilea členů ČBS v roce 2019 -hj- 0 5 months ago
Článek v časopise ČBS Klíč ke květeně České republiky [zprávy o literatuře] -hj- 0 5 months ago
Článek v časopise ČBS Zprávy ze sekce: 34. podzimní „bryo-licheno dny“ na Drahanské vrchovině manmatej 0 5 months ago
Článek v časopise ČBS Personalia: Herbář mechorostů Aloise Zlatníka manmatej 0 5 months ago
Článek v časopise ČBS Zajímavé bryofloristické nálezy XXXVIII manmatej 0 5 months ago
Článek v časopise ČBS Mechy ve vybraných přístupných jeskyních v Moravském krasu manmatej 0 5 months ago
Článek v časopise ČBS Mechorosty zaznamenané během 27. jarního setkání Bryologicko-lichenologické sekce ČBS v Bílých Karpatech manmatej 0 5 months ago
Článek v časopise ČBS Lišejníky přírodní rezervace Ptačí stěna v Blanském lese manmatej 0 5 months ago
Basic page Pokyny pro autory Bryonory digitalis 0 5 months ago
Basic page Kontakty, výbor, historie digitalis 0 5 months ago
Basic page Setkání manmatej 0 5 months ago
Aktualita, novinka, událost P. Bobek: Oheň, klima a lidé: holocénní variabilita požárového režimu v temperátních lesích -hj- 0 5 months ago
Aktualita, novinka, událost P. Bobek: Význam ohně v krajině -hj- 0 5 months ago
Aktualita, novinka, událost Pozvánka na akce Jihočeské pobočky ČBS v zimním období 2022/2023 -hj- 0 5 months ago
Aktualita, novinka, událost Exkurze na medvěda (medvědici) a jarní kytky k Otavě -hj- 0 5 months 1 week ago
Aktualita, novinka, událost Exkurze údolím Zlatého potoka na kohátku -hj- 0 5 months 1 week ago
Aktualita, novinka, událost Exkurze nejen do města zajímavých sleziníků – Bechyně a údolí Lužnice -hj- 0 5 months 1 week ago
Aktualita, novinka, událost Exkurze na vrch Hrad u Želnavy -hj- 0 5 months 1 week ago
Aktualita, novinka, událost Exkurze po hrázích rybníků v okolí Malých Chrášťan -hj- 0 5 months 1 week ago
Aktualita, novinka, událost E. Ekrtová, L. Čech a L. Ekrt: Červená kniha květeny Vysočiny, aneb co zajímavého roste a rostlo na pomezí Čech a Moravy -hj- 0 5 months 1 week ago
Aktualita, novinka, událost V. Melichar: Zajímavé vodní a mokřadní lokality Karlovarského kraje a jejich flóra -hj- 0 5 months 1 week ago