Recent content

Type Title Author Comments Last updated
Diplomové práce Aplikace vybraných histologických metod pro mikroskopická pozorování jehlic smrku ztepilého. Zuzana Mruzíková 0 8 months 2 weeks ago
Diplomové práce Klíčení a počáteční růst vybraných druhů čeledi Cactaceae v závislosti na okolním prostředí. Zuzana Mruzíková 0 8 months 2 weeks ago
Diplomové práce Srovnávací studium změn plevelové vegetace polí Olomoucka. Zuzana Mruzíková 0 8 months 2 weeks ago
Diplomové práce Synantropní flóra a vegetace odvalů Dolu Staříč – Pilíky I, II a Řepiště „D“. Zuzana Mruzíková 0 8 months 2 weeks ago
Článek v časopise ČBS Úloha vnadísk pri šírení nepôvodných druhov rastlín v (lesnej) krajine Hana Jeřábková 0 8 months 2 weeks ago
Článek v časopise ČBS Druhotné lesní porosty vzniklé na odlesněné půdě. Jak daleko mají k přirozenému lesnímu ekosystému? Hana Jeřábková 0 8 months 2 weeks ago
Článek v časopise ČBS Vodní a mokřadní rostliny v prostoru ovlivněném povrchovým hnědouhelným dolem Hana Jeřábková 0 8 months 2 weeks ago
Článek v časopise ČBS Sukcese vodní a mokřadní vegetace v pískovnách Hana Jeřábková 0 8 months 2 weeks ago
Článek v časopise ČBS Co obecného zatím vyplynulo z porovnání sukcesních sérií na antropogenních stanovištích v České republice? Hana Jeřábková 0 8 months 2 weeks ago
Článek v časopise ČBS Mokřady našich měst a vesnic: stanoviště, rostlinné druhy a společenstva Hana Jeřábková 0 8 months 2 weeks ago
Článek v časopise ČBS Prastaré odrůdy kosatců pěstované v České republice Hana Jeřábková 0 8 months 2 weeks ago
Článek v časopise ČBS Súčasný stav výskumu flóry a vegetácie antropogénnych biotopov na Slovensku (prehľad) Hana Jeřábková 0 8 months 2 weeks ago
Článek v časopise ČBS Změny synantropní vegetace na území České republiky v zemědělském pravěku a raném středověku Hana Jeřábková 0 8 months 2 weeks ago
Článek v časopise ČBS Diverzita rostlinných společenstev evropských měst Hana Jeřábková 0 8 months 2 weeks ago
Článek v časopise ČBS Úvod: Flóra a vegetace antropogenních stanovišť Hana Jeřábková 0 8 months 2 weeks ago
Článek v časopise ČBS Jubilea členů ČBS v roce 2018 Hana Jeřábková 0 8 months 2 weeks ago
Článek v časopise ČBS Čestná členka ČBS prof. RNDr. Milena Rychnovská, DrSc. oslavila své 90. narozeniny (17. 10. 2018) Hana Jeřábková 0 8 months 2 weeks ago
Článek v časopise ČBS Blahopřání a poděkování Janu Květovi k jeho 85. narozeninám Hana Jeřábková 0 8 months 2 weeks ago
Článek v časopise ČBS Viera Feráková – 80 let Hana Jeřábková 0 8 months 2 weeks ago
Článek v časopise ČBS Komentované fytocenologické snímky z České republiky 3 Hana Jeřábková 0 8 months 2 weeks ago
Článek v časopise ČBS Nález hořčíku jestřábníkovitého velkoúborného (Picris hieracioides subsp. umbellata) v NPR Porážky (Bílé Karpaty) a poznámky k jeho výskytu v České republice Hana Jeřábková 0 8 months 2 weeks ago
Článek v časopise ČBS Ostružiník přívětivý (Rubus placidus), nový druh pro květenu České republiky Hana Jeřábková 0 8 months 2 weeks ago
Aktualita, novinka, událost Konference ČBS, Brno 2021 - ZMĚNA TERMÍNU Romana Štěpánková 0 8 months 2 weeks ago
Aktualita, novinka, událost Konference ČBS 2021 - předběžný program a přihláška Hana Jeřábková 0 8 months 2 weeks ago
Diplomové práce Ecology of (hemi)parasitic plants. Zuzana Mruzíková 0 8 months 2 weeks ago