Tisková zpráva: Rostlinou roku 2024 je kosatec sibiřský

Praha, 27. 1. 2024

Česká botanická společnost vyhlašuje každoročně rostlinu roku. Cílem je upozornit na ohrožené nebo jinak zajímavé druhy naší květeny a seznámit širokou veřejnost s jejich biologií, ekologií a případně i jejich ochranou. Pro rok 2024 byl vybrán kosatec sibiřský, vědeckým jménem Iris sibirica.

Ačkoliv její jméno odkazuje na Sibiř, je tato nápadná, modře kvetoucí rostlina v České republice původním druhem. Přirozeně se vyskytuje od střední Evropy až po jezero Bajkal na vlhkých a střídavě vlhkých loukách, případně na vlhkých narušovaných půdách (daří se mu například na cvičných plochách v některých vojenských prostorech). Se změnami v krajině však populace kosatce sibiřského na řadě míst zanikly. Na vině jsou úpravy vodního režimu (regulace vodních toků a odvodňování pozemků), intenzivní hospodaření na loukách (hnojení a příliš časté kosení) nebo naopak jejich opouštění a zarůstání dřevinami. Proto je u nás kosatec sibiřský řazen mezi chráněné a ohrožené druhy.

Kosatce jsou dekorativní rostliny, které byly od nepaměti pěstovány pro okrasu, a kosatec sibiřský není výjimkou. Doklady o jeho využití v zahradách sahají do 17. století. Pod označením „sibiřské kosatce“ je pak na trh vedle kosatce sibiřského dodáván i další, podobný kosatec krvavý (latinsky Iris sanguinea), původní ve východní Asii, a řada kultivarů nejasného původu.

Mimo lidská sídla nebyl výskyt zmíněného kosatce krvavého dlouho znám. Vše se však změnilo v roce 2021, kdy revize fotografií na webu iNaturalist.org zahraničním specialistou ukázala, že u nás tento druh zplaňuje již nejméně od roku 2003. Celou tu dobu byl přitom českými botaniky přehlížen a nalezené rostliny byly považovány za kosatec sibiřský. „Celý případ ukazuje na nutnost rozhledu i za hranice naší české kotliny a spolupráce se zahraničními odborníky. Také aktivity amatérských přírodovědců a existence internetových platforem pro sdílení pozorování tu hrají nezastupitelnou roli,“ říká Pavel Kúr, botanik z Univerzity Jana Evangelisty Purkyně a člen České botanické společnosti, který spolu s kolegy na výskyt nepůvodního druhu kosatce u nás poprvé upozornil.

Kosatec krvavý může navíc pro náš původní a chráněný kosatec sibiřský představovat nebezpečí, pakliže se dostane na jeho lokality. Mezidruhové křížení totiž může vést k oslabení původních populací, v krajním případě až k jejich zániku. Dosud jsou známé dvě lokality, kde se oba druhy potkaly, a aktuálně probíhá výzkum věnovaný právě podchycení možných kříženců. I proto se v roce 2024 na kosatec sibiřský zaměříme, a spolu s ním i na jeho východoasijský protějšek kosatec krvavý. V průběhu roku oba druhy blíže představíme formou popularizačních článků i exkurzí. Zároveň uvítáme údaje o jejich výskytu, a to jak od botanické obce, tak široké veřejnosti.

Pozorování obou druhů z volné přírody je možné sdílet prostřednictvím aplikace iNaturalist.org, kde je budeme shromažďovat pod projektem „Mapování sibiřských kosatců“ (https://www.inaturalist.org/projects/mapovani-sibirskych-kosatcu). Další možností je vyplnění formuláře na webových stránkách https://www.rostlinaroku.cz/ a spolupracovníci projektu Pladias mohou zadat svá pozorování přímo do stejnojmenné databáze (https://pladias.cz/).

Další informace budeme průběžně zveřejňovat na webu České botanické společnosti (https://botanospol.cz/cs) a facebookovém i twitterovém profilu (https://www.facebook.com/botanospol, https://twitter.com/botanospol).

Základní informace o druhu
kosatec sibiřský (Iris sibirica)
čeleď: kosatcovité (Iridaceae)
kvete: květen–červen
stanoviště: vlhké, slatinné a rašelinné louky, lesní mokřiny
rozšíření v ČR: od nížin do podhůří, na území celého státu vzácně až roztroušeně, téměř chybí v severovýchodních Čechách a na východní Moravě, ustupuje

Použité zdroje a další odkazy:

Kontakt:

Mgr. Zdeněk Kaplan, Ph.D.
Botanický ústav AV ČR, Průhonice  — 2. místopředseda ČBS
e-mail: kaplanatibot [dot] cas [dot] cz (kaplan[at]ibot[dot]cas[dot]cz), tel.: 737 753 733

Níže je tisková zpráva ve formátu pdf, přiloženy jsou také ilustrační fotografie, které jsou volně šiřitelné pod licencí CC BY 3.0 CZ.