Informace členům

Česká botanická společnost vydává pro své členy třikrát do roka (v lednu, březnu a září) souhrnné Informace členům, jejichž obsahem jsou pozvánky na akce ústředí ČBS a jejích poboček, sekcí a pracovních skupin a jiná sdělení.


Eurasian Grassland Conference 2019 "Species-rich grasslands in the Palaearctic - a treasure without economic value?" (Austria, Graz)

Logo EDGG

 

The 16th Eurasian Grassland Conference “Species-rich grasslands in the Palaearctic – a treasure without economic value?” will take place in Graz, Austria, and Slovenia (for post conference tour) 29 May — 5 June 2019.