Informace členům

Česká botanická společnost vydává pro své členy třikrát do roka (v lednu, březnu a září) souhrnné Informace členům, jejichž obsahem jsou pozvánky na akce ústředí ČBS a jejích poboček, sekcí a pracovních skupin a jiná sdělení.

Ještě jedno blahopřání - Janu Květovi k Medaili Josefa Hlávky. maskovh5 Ne 10. 02. 2019 - 16:35

 

Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových každoročně uděluje Medaile Josefa Hlávky pro nestory a významné osobnosti české vědy a umění (jako uznání jejich celoživotního díla). V loňském roce byl mezi oceněnými i Jan Květ, botanik a ekolog proslavený zejména výzkumem mokřadů. Gratulujeme!

Jiří Sádlo získal medaili Vojtěcha Náprstka. Gratulujeme! maskovh5 So 09. 02. 2019 - 08:24

 

Čestné ocenění za zásluhy o popularizaci vědy tentokrát putovalo k rukám Jiřího Sádla, svérázného botanika z AV ČR, autora či spoluautora mnoha knih a článků zejména o krajině a vegetaci. Gratulujeme!

Informace členům - leden 2019 Romana Štěpánková St 23. 01. 2019 - 14:07

V přiloženém souboru naleznete letošní první Informace členům s pozvánkami na akce ústředí i poboček ČBS.

 

Informace členům - září 2018 Romana Štěpánková Čt 20. 09. 2018 - 07:31

Níže naleznete zářijové informace o připravovaných akcích ČBS, na které srdečně zveme členy Společnosti i další zájemce.

Seminář AV ČR na téma "Ekologická infrastruktura krajiny" maskovh5 Čt 31. 05. 2018 - 10:47

 

City Nature Challenge 2018: Praha
Logo akce City Nature Challenge 2018
maskovh5 Út 17. 04. 2018 - 09:00

Zajímavý projekt si klade za cíl ukázat obyvatelům měst, jak pestrá může být příroda, se kterou se denně setkávají ve svém okolí. Přitáhnout jejich pozornost k biodiverzitě, kterou mnohdy míjí bez povšimnutí, má výzva s názvem “City Nature Challenge”.

Exkurze do Chuchelského háje (v rámci projektu City Nature Challenge) maskovh5 Út 10. 04. 2018 - 13:36

 

Exkurzi s poetickým názvem “Rostlinnou říší” pořádá Národní muzeum v Praze v rámci projektu City Nature Challenge. Zájemce zavede do Chuchelského háje. Více informací naleznete na stránkách Národního muzea.

Vedoucí exkurze: Otakar Šída

Medzinárodná konferencia "Ochrana prírody v praxi 2018" v Nitre maskovh5 Út 27. 03. 2018 - 08:35

 

Cíle projektu jsou více než velkolepé — vedle vzájemné výměny praktických poznatků a zkušeností v oboru ochrany přírody se snaží ukázat možnost všestranné vzájemné spolupráce mezi vědci, ochranáři (jak ze státního tak neziskového sektoru), tak s firmami a širokou veřejností z různých odvětví. Do jaké míry se je podaří naplnit, zůstává otázkou, každopádně program složený převážně z exkurzí na cenné lokality s představením prováděných opatření zní slibně a neměl by zůstat bez povšimnutí nikoho, kdo se zajímá o ochranu přírody v středoevropském kontextu.

Informace členům ČBS - březen 2018 Romana Štěpánková Pá 16. 03. 2018 - 07:36

Níže naleznete březnové informace o připravovaných akcích ČBS, na které tímto srdečně zveme všechny členy Společnosti, jakož i zájemce z řad široké veřejnosti. 

Informace členům - leden 2018 maskovh5 Po 22. 01. 2018 - 15:45

 

Níže naleznete lednové informace o připravovaných akcích ČBS, na které tímto
srdečně zveme všechny členy Společnosti, jakož i zájemce z řad široké veřejnosti.

Součástí přiloženého dokumentu je zápis z valného shromáždění, které proběhlo dne 25. listopadu 2017, a přehled nových titulů dostupných v knihovně.