Informace členům

Česká botanická společnost vydává pro své členy třikrát do roka (v lednu, březnu a září) souhrnné Informace členům, jejichž obsahem jsou pozvánky na akce ústředí ČBS a jejích poboček, sekcí a pracovních skupin a jiná sdělení.


Knihovna ČBS má do odvolání ZAVŘENO (od 28. 12. 2020)

ilustrační obrázek - knihy s nápisem "do odvolání zavřeno!"

 

V souvislosti se zhoršující se epidemiologickou situací a přechodem do 5. stupně protiepidemického systému (PES) je Knihovna ČBS od 28. 12. 2020 až do odvolání zavřena.

Děkujeme za pochopení.

O prodloužení výpůjček můžete žádat e-mailem na adrese knihovnaatbotanospol [dot] cz

AOPK hledá botanika - vedoucího Oddělení sledování biotopů a druhů rostlin

Logo AOPK

 

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR hledá posilu do Prahy na volné pracovní místo “vedoucí Oddělení sledování biotopů a druhů rostlin (Odbor monitoringu biodiverzity)”.

Více informací naleznete na stránkách AOPK, strukturovaný životopis a průvodní dopis můžete zaslat do 5. 1. 2021.

Provoz knihovny ČBS (od 3. 12. 2020) - omezení služeb v souvislosti s protiepidemickými opatřeními

Ilustrační obrázek - několik publikací

 

Pokud se cítíte nemocní, do knihovny nechoďte.

Do knihovny vstupujte pouze se zakrytým nosem a ústy.

Při vstupu si desinfikujte ruce připravenou desinfekcí.

Dodržujte rozestupy alespoň 2 metry.

Můžete si půjčovat, vracet a vyzvedávat rezervace.

 

!!! Neposkytujeme přístup k internetu.

!!! V knihovně není možné setrvat déle, než po čas nezbytně nutný k vyřízení výpůjček a vracení knih.

!!! Neumožňujeme studium a čtení v knihovně.

Podzimní určovací seminář: hlenky - ZRUŠENO

 

Vzhledem k trvajícím protikoronavirovým opatřením se odvolává i poslední letošní plánovaná akce Severočeské pobočky ČBS, určovací seminář na téma hlenky, který se měl konat 8. 11. 2020 v Ústí nad Labem pod vedením Lenky Němcové.

Děkujeme za pochopení.

Shrnutí botanické sezóny 2020 ve východních Čechách - ZRUŠENO

Josef Halda

 

Shrnutí botanické sezóny 2020 ve východních Čechách plánované původně na 6. 11. 2020, je vzhledem k trvajícím protikoronavirovým opatřením zrušeno.

Děkujeme za pochopení.

Kraj
Královehradecký kraj

Prosba o pomoc s vytipováním lokalit zajímavých vodních a mokřadních biotopů

Ilustrační obrázek - mokřad

 

Sekretariát České botanické společnosti obdržel žádost o pomoc s hledáním zajímavých vodních biotopů.

Jedná se o projekt Algologické laboratoře Katedry botaniky PřF JU, který je zaměřen na využití sinic a řas při ochraně vodních stanovišť.

Druhová bohatost cévnatých rostlin se většinou odráží v pestrosti řasových a sinicových společenstev. Proto jsou botanicky cenná místa zároveň slibnými lokalitami pro odběr algologických vzorků.

Botanicko-bryo-lichenologická exkurze do oblasti Porta Bohemica - ZRUŠENA

 

Botanicko-bryo-lichenologická exkurze Severočeské pobočky ČBS do oblasti Porta Bohemica měla proběhnout tuto neděli (25. 10.). Vzhledem k platnosti mimořádných opatření vlády ČR k prevenci šíření koronaviru je zrušena.

Děkujeme za pochopení.

Informace členům ČBS - podzim 2020

Logo ČBS

 

Vážení členové a příznivci České botanické společnosti, níže naleznete podzimní Informace členům s předběžným programem na následující období.

Vzhledem k epidemiologické situaci a aktuálně platným opatřením bylo nutné odložit tradiční podzimní konferenci, v případě avizovaných exkurzí není jisté, zda proběhnou, a přednášky se přesunuly do virtuálního prostředí videokonferencí. Formou videokonference bude možná probíhat i valné shromáždění.

KlikCalluna
KlikCalluna - Ilustrační obrázek
Romana Štěpánková Út 08. 09. 2020 - 12:40

 

Pohyb ve vřesovišti už jednodušší nebude!

Západočeská pobočka ČBS našla další cestu, jak svůj časopis „Calluna“ zpřístupnit. Kromě toho, že většina čísel je volně stažitelná na webu, lze nyní využít i databázovou aplikaci KlikCalluna a těžit tak informace z časopisu „na pár kliknutí“.

Kraj
Plzeňský kraj