Informace členům

Česká botanická společnost vydává pro své členy třikrát do roka (v lednu, březnu a září) souhrnné Informace členům, jejichž obsahem jsou pozvánky na akce ústředí ČBS a jejích poboček, sekcí a pracovních skupin a jiná sdělení.


Exkurze do okolí Prahy - JEN PRO STUDENTY PřF UK
ilustrační obrázek - exkurze
Hana Jeřábková Po 03. 05. 2021 - 15:10

 

Exkurze do okolí Prahy pořádané Českou botanickou společností a Katedrou botaniky PřF UK jsou součástí praktické výuky přírodovědných oborů. Dle aktuálně platných protiepidemických opatření se jich mohou účastnit pouze studenti, kteří mají předmět zapsaný, a zároveň jsou v posledním ročníku studia.

Knihovna ČBS má do odvolání ZAVŘENO (od 28. 12. 2020)
ilustrační obrázek - knihy s nápisem "do odvolání zavřeno!"
Hana Jeřábková Po 28. 12. 2020 - 17:20

 

V souvislosti se zhoršující se epidemiologickou situací a přechodem do 5. stupně protiepidemického systému (PES) je Knihovna ČBS od 28. 12. 2020 až do odvolání zavřena.

Děkujeme za pochopení.

O prodloužení výpůjček můžete žádat e-mailem na adrese knihovnaatbotanospol [dot] cz

City Nature Challenge 2021: Praha, Brno a Uherské Hradiště

City Nature Challenge 2021 - pozvánka

 

I letos proběhne na přelomu dubna a května soutěž City Nature Challenge. Jejím cílem je nasbírat v daném termínu co nejvíc pozorování živých organismů na území velkých měst. Vedle obyvatel Prahy a Brna, kde se akce pořádala i loni, se nově mohou do soutěže zapojit i občané Uherského Hradiště.

Kraj
Jihomoravský kraj
Praha
Zlínský kraj
Časopis Botanika 1/2021
obálka časopisu Botanika 1/2021
Hana Jeřábková So 17. 04. 2021 - 07:17

 

V polovině dubna vyšlo další číslo časopisu Botanika.

Dozvíte se zde, jak zajímavým předmětem studia může být pyl. Tento žlutavý prášek, který řada lidí vnímá hlavně jako nepříjemný alergen, je tvořen jednotlivými pylovými zrny. Jejich tvar je druhově specifický, zároveň jsou značně odolná. Z pylových profilů zakonzervovaných např. v rašeliništích tak lze dovodit, jak vypadala okolní vegetace před mnoha lety.

Webová aplikace "Fytochorion - GPSPR"

 

K dohledávání fytochorionů, čtverců síťového mapování a dalších údajů k floristickým záznamům může pomoci webová aplikace Fytochorion — GPSPR dostupná na adrese: http://zbynous.net/gpspr/fytochorion.php

Stačí zadat souřadnice do pole “pozice”, a zvolit “Vypočítat”. Níže se pak zobrazí:

Zemřela Zdeňka Neuhäuslová, čest její památce.

 

Ve středu 31. 3. 2021  zemřela po delší nemoci, ve věku nedožitých 87 let,  RNDr. Zdeňka Neuhäuslová, CSc., dlouholetá pracovnice geobotanického oddělení Botanického ústavu v Průhonicích, čestná členka České botanické společnosti. Vzpomínáme s vděčností a úctou.

 

 

V. Rybka: Můžeme zachránit ohrožené druhy rostlin? - PŘEDNÁŠKA ODLOŽENA

 

Přednáška se v původním termínu, dne 22. 3. 2021 od 17.00, nemůže uskutečnit z důvodu nemoci přednášejícího.

Náhradní termín je v jednání (členové ČBS a další přihlášení zájemci budou včas informováni e-mailem).

Děkujeme za pochopení.