Informace členům

Česká botanická společnost vydává pro své členy třikrát do roka (v lednu, březnu a září) souhrnné Informace členům, jejichž obsahem jsou pozvánky na akce ústředí ČBS a jejích poboček, sekcí a pracovních skupin a jiná sdělení.


Zemřel docent Jan Krekule

Logo ČBS

Docent Jan Krekule, významný vědec v oboru experimentální biologie rostlin a popularizátor vědy, opustil tento svět 18. listopadu 2022, ve věku nedožitých 91 let. Byl dlouholetým členem ĆBS.