Informace členům

Česká botanická společnost vydává pro své členy třikrát do roka (v lednu, březnu a září) souhrnné Informace členům, jejichž obsahem jsou pozvánky na akce ústředí ČBS a jejích poboček, sekcí a pracovních skupin a jiná sdělení.


Ohlédnutí za City Nature Challenge 2023

banner City Nature Challenge 2023

Ve dnech 28. dubna až 1. května 2023 proběhla již tradiční akce City Nature Challenge. Z měst, které se zapojily v ČR, zvítězila Praha s více jak 14 800 pozorováními, druhým nejúspěšnějším českým městem bylo Brno, kde se podařilo nasbírat 5800 pozorování.