Informace členům

Česká botanická společnost vydává pro své členy třikrát do roka (v lednu, březnu a září) souhrnné Informace členům, jejichž obsahem jsou pozvánky na akce ústředí ČBS a jejích poboček, sekcí a pracovních skupin a jiná sdělení.


PF 2024

PF 2024 - čtvercový výřez

Všem členům a příznivcům České botanické společnosti přejeme v novém roce pevné zdraví, štěstí, pohodu, a také spoustu (nejen botanických) zážitků. Těšíme se na shledanou na některé z našich akcí, třeba 17. 2.