Informace členům

Česká botanická společnost vydává pro své členy třikrát do roka (v lednu, březnu a září) souhrnné Informace členům, jejichž obsahem jsou pozvánky na akce ústředí ČBS a jejích poboček, sekcí a pracovních skupin a jiná sdělení.

Archivní čísla Zpráv ČBS v digitální knihovně maskovh5 Pá 09. 08. 2019 - 21:53

 

Na stránkách Moravské zemské knihovny je k dispozici digitalizovaná verze Zpráv České resp. Československé botanické společnosti.

Nově jsou dostupné také ročníky 1994-1998. Zájemci zde tedy naleznou kompletní archiv od roku 1966 po rok 2010. (Zařazení dalších čísel plánujeme.)

Databáze článků na našich stránkách, která usnadní vyhledávání, je postupně doplňována, pokrývá zatím posledních 20 ročníků.

Nový klíč ke květeně ČR vyjde 21. 8. 2019 maskovh5 So 03. 08. 2019 - 16:57

 

Očekávané přepracované vydání Klíče ke květeně České republiky by mělo vyjít již brzy, 21. srpna.

Informaci zveřejnilo Nakladatelství Academia na svých internetových stránkách.

City Nature Challenge 2019: Praha
Logo akce City Nature Challenge 2019
maskovh5 Po 15. 04. 2019 - 12:54

 

Stejně jako vloni, i letos se koná soutěž, jejímž cílem je zaznamenat co nejvíc pozorování živých organismů na území velkých měst, City Nature Challenge.

Informace členům - březen 2019
logo ČBS
Romana Štěpánková St 20. 03. 2019 - 12:27

Vážení členové ČBS,

v souboru níže naleznete březnové Informace s programy plánovaných akcí ústředí i poboček ČBS. Hosté jsou na všech akcích vítáni.

Vít Latzel: Epigenetická paměť v ekologii a evoluci rostlin
Ilustrační fotografie k přednášce o epigenetické paměti © V. Latzel
maskovh5 Po 04. 03. 2019 - 17:04

 

Evoluce se neobejde bez dědičné variability, která je zajištěna genetickou variabilitou, tedy variabilitou sledu bází DNA. Ale co kdyby existoval další systém umožňující dědičnou variabilitu, který je sice z velké části závislý na DNA variabilitě, ale je daleko pružnější a hlavně ovlivnitelný vnějšími faktory?

Během své přednášky nás Vít Latzel provede sérií experimentů, které pomáhají poodhalit úlohu dědičné epigenetické variability v ekologii a evoluci rostlin.

Konference "Species-rich grasslands in the Palaearctic - a treasure without economic value?" (Rakousko, Graz)

Logo EDGG

 

Konference na téma “Species-rich grasslands in the Palaearctic — a treasure without economic value?” proběhne ve dnech 29. 5. až 1. 6. v rakouském Grazu (v prostorách botanické zahrady). Na ni navazující třídenní exkurze pak bude směřovat na Slovinsko.

Přednáškový cyklus Praha - jaro 2019
Ilustrační obrázek - Budova katedry botaniky PřF UK v Praze
Romana Štěpánková Út 26. 02. 2019 - 08:39

 

Níže naleznete program jarních botanických přednášek, které se konají tradičně v pondělí od 17 hodin v Krajinově posluchárně katedry botaniky PřF UK v Benátské 2 v Praze.

Začínáme 11.3.2019.

28. ledna proběhl seminář u příležitosti 90. narozenin prof. Jana Jeníka.
přednáška prof. Jana Jeníka
maskovh5 Ne 17. 02. 2019 - 16:30

 

Semináře u příležitosti 90. narozenin prof. Jana Jeníka se zúčastnilo více jak 90 zájemců.

Zazněly zde přednášky na řadu témat, kterým se jubilant, botanik, lesník a krajinný ekolog v jedné osobě věnoval, případně inspiroval ostatní k jejich výzkumu. Prezentace jsou k nahlédnutí na samostatné stránce zde.

V sekci “Galerie” pak naleznete několik fotografií z akce. 

Ještě jedno blahopřání - Janu Květovi k Medaili Josefa Hlávky. maskovh5 Ne 10. 02. 2019 - 16:35

 

Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových každoročně uděluje Medaile Josefa Hlávky pro nestory a významné osobnosti české vědy a umění (jako uznání jejich celoživotního díla). V loňském roce byl mezi oceněnými i Jan Květ, botanik a ekolog proslavený zejména výzkumem mokřadů. Gratulujeme!