Informace členům

Česká botanická společnost vydává pro své členy třikrát do roka (v lednu, březnu a září) souhrnné Informace členům, jejichž obsahem jsou pozvánky na akce ústředí ČBS a jejích poboček, sekcí a pracovních skupin a jiná sdělení.


Časopis Botanika 1/2024

obálka časopisu Botanika 1/2024

V novém čísle časopisu Botanika se dočtete o rostlině roku 2024, chystaných akcích ČBS nebo projektu Česká flóra na portále iNaturalist. Další z příspěvků je pak věnován paměti druhově nejbohatších luk v Karpatech.

10. ročník tematického setkání ke studiu vzácných a ohrožených druhů - přihláška
prstnatec májový (Dactylorhiza majalis) na podmáčené louce u osady Salajka, foto: M. Popelářová, převzato z: https://www.ms-cbs.cz/_zpravy/zmsp_9/ZMSPCBS_2020-9-29-33.pdf
-hj- Ne 07. 04. 2024 - 15:07

Tradiční, v pořadí již desáté, Tématické setkání ke studiu vzácných a ohrožených druhů proběhne ve dnech 18. až 20. září 2024 v CHKO Beskydy.