Červený seznam MSP

O Moravskoslezské pobočce || Novinky Moravskoslezské pobočky || Zprávy Moravskoslezské pobočky ČBS || Digitální knihovna Moravskoslezské pobočky || Floristika Moravskoslezské pobočky || Kontakt na Moravskoslezskou pobočku

 

Floristika Moravskoslezské pobočky || Adventivy severní Moravy a Slezska || Karty druhů MSP || Nálezová databáze MSP ČBS || Zajímavé nálezy z regionu severní Moravy a Slezska

V současné době připravují autoři dr. Marie Sedláčková a David Hlisnikovský aktualizaci „Červeného seznamu cévnatých rostlin Moravskoslezského kraje“.

Stávající ČS vyšel v Časopise slezského muzea v r. 2005, editory byli Marie Sedláčková a Vítězslav Plášek. Bylo do něj autory zařazeno celkem 820 taxonů. Z toho je jako vyhynulých (A1) pro daný region hodnoceno 88 taxonů a nezvěstných (A2) 120. K nejasným případům vymizelých taxonů (A3) je řazeno 45 taxonů rostlin. Za kriticky ohrožené (C1) je považováno 186, silně ohrožené (C2) 142 a ohrožené (C3) 100 rostlinných taxonů. V kategorii C4, tedy taxonů vyžadujících pozornost, je zařazeno celkem 139 taxonů. 

Nově (od vydání ČS v r. 2005) byly znovuobjeveny např. následující taxony - Peucedanum oreoselinum (původně A1), Euphorbia virgata, Scleranthus polycarpos, Veronica verna či Viola mirabilis (dříve A2).