Nálezová databáze MSP ČBS

O Moravskoslezské pobočce || Novinky Moravskoslezské pobočky || Zprávy Moravskoslezské pobočky ČBS || Digitální knihovna Moravskoslezské pobočky || Floristika Moravskoslezské pobočky || Kontakt na Moravskoslezskou pobočku

 

Floristika Moravskoslezské pobočky || Adventivy severní Moravy a Slezska || Karty druhů MSP || Zajímavé nálezy z regionu severní Moravy a Slezska || Červený seznam MSP

Databáze byla spuštěna počátkem roku 2015. Obsahuje údaje o výskytu cévnatých rostlin, tj. kapraďorostů, nahosemenných a krytosemenných rostlin, primárně z území Severomoravského kraje, ale také z ostatních oblastí České republiky. Pracuje na webové aplikaci Vratička vytvořeném V. Hansem, která navazuje na Nálezovou databázi Jihočeské pobočky ČBS. Předchůdcem byla Hlášenka - z ní získaná data (z roku 2013) posloužila coby podklad pro výsledky pilotního projektu Nálezové databáze Moravskoslezské pobočky ČBS.