Recent content

Type Title Author Comments Last updated
Aktualita, novinka, událost J. Štěrbová: Zajímavosti z ochrany přírody jižních Čech Hana Jeřábková 0 6 months 2 weeks ago
Aktualita, novinka, událost A. Hoffmann: Horské rostlinstvo Keni Hana Jeřábková 0 6 months 2 weeks ago
Diplomové práce Vazby mezi vegetací a prostředím v horské říční nivě. Zuzana Mruzíková 0 6 months 3 weeks ago
Diplomové práce Ecology of rhinanthoid Orobanchaceae: Within- and between-site processes in metapopulations of selected grassland species. Zuzana Mruzíková 0 6 months 3 weeks ago
Aktualita, novinka, událost PF 2022 Hana Jeřábková 0 6 months 3 weeks ago
Aktualita, novinka, událost V. Novotný: Proč v tropickém lese roste tolik druhů stromů Hana Jeřábková 0 6 months 3 weeks ago
Aktualita, novinka, událost Exkurze za sněženkami u Roudnice nad Labem Hana Jeřábková 0 7 months ago
Aktualita, novinka, událost V. Abraham a kol.: Pestrá minulost druhové rozmanitosti Hana Jeřábková 0 7 months ago
Aktualita, novinka, událost R. Němec: Národní parky Podyjí a Thayatal Hana Jeřábková 0 7 months ago
Aktualita, novinka, událost A. Hoffmann: Galapágy - rostlinstvo oceánských ostrovů Hana Jeřábková 0 7 months ago
Aktualita, novinka, událost M. Štech: Květena Šumavy — diverzita na křižovatce migračních cest Hana Jeřábková 0 7 months 1 week ago
Aktualita, novinka, událost Z. Červenková: Cenné biotopy a vzácné druhy rostlin v CHKO Brdy Hana Jeřábková 0 7 months 1 week ago
Aktualita, novinka, událost M. Chytrá: Botanická zahrada PřF MU slaví 100 let Hana Jeřábková 0 7 months 1 week ago
Aktualita, novinka, událost Knihovna ČBS - provoz od 8. 6. 2021 Hana Jeřábková 0 7 months 2 weeks ago
Diplomové práce Plant-soil feedback a jeho interakce s dalšími faktory určujícími koexistenci rostlin. Zuzana Mruzíková 0 7 months 3 weeks ago
Diplomové práce Plant-soil feedback a management lokality jako faktory určující vývoj rostlinného společenstva. Zuzana Mruzíková 0 7 months 3 weeks ago
Basic page Rostlina roku Hana Jeřábková 0 8 months ago
Basic page Kontakt na Dendrologickou sekci digitalis 0 8 months 1 week ago
Článek v časopise ČBS Paběrky z moravskoslezských rudišť II: hrachor řídkokvětý (Lathyrus laxiflorus), silenka přímá (Silene stricta) a několik oprav Hana Jeřábková 0 8 months 2 weeks ago
Článek v časopise ČBS Chlupáčky (Pilosella): příčiny velké variability populací a jak je studovat Hana Jeřábková 0 8 months 2 weeks ago
Článek v časopise ČBS Obnova zaniklých slanisk u Šakvic na jižní Moravě Hana Jeřábková 0 8 months 2 weeks ago
Basic page Litovel (minikurz) Hana Jeřábková 0 8 months 2 weeks ago
Basic page Teplice Hana Jeřábková 0 8 months 2 weeks ago
Článek v časopise ČBS Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Litovli (12. - 18. července 2015) Hana Jeřábková 0 8 months 2 weeks ago
Článek v časopise ČBS Eddy van der Maarel (1934-2021) a ohlédnutí za posledním půlstoletím vědy o vegetaci Hana Jeřábková 0 8 months 2 weeks ago