Exkurze: Jižním okrajem CHKO Jeseníky na Přemyslovské sedlo

Datum události

Sraz: v 9.15 hod. před železniční stanicí Loučná nad Desnou – Rejholtice (50.0885000N, 17.0909722E).

Trasa povede na Přemyslovské sedlo, kde se nachází podhorské květnaté louky a pastviny. Postupně navštívíme PR Přemyslovské sedlo, PP Slunečná stráň a PP Letní stráň. Z Přemyslovského sedla lze sestoupit buď do Nových Losin nebo zpět do Rejholtic. V průběhu exkurze bychom měli nalézt jetel kaštanový (Trifolium spadiceum), pětiprstku žežulník (Gymnadenia conopsea), střevíčník pantoflíček (Cypripedium calceolus), vstavač mužský (Orchis mascula) a řadu dalších druhů. Délka trasy přibližně 15 km.

Vedoucí exkurze: M. Hroneš a F. Lamla

Exkurze proběhne ve spolupráci s katedrou botaniky Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.

Lokalita