Exkurze: Zůstal ještě kociánek u Vrábče a není už pod sněhem?

Datum události

Místo srazu: Vrábče, vlaková stanice (po příjezdu vlaku GW Train Regio, který odjíždí z Českých Budějovic v 8:12)

Odtud do lesů v okolí. Návrat podle počasí a nálady (odjezdy vlaků z Vrábče 13:24, 15:21, 17:25).

Vedoucí exkurze: Milan Štech

Exkurze proběhne v rámci cyklu exkurzí, které organizuje Katedra botaniky PřF JU, Jihočeská pobočka ČBS, Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích a AOPK ČR. Aktuální informace je možno získat na http://botanika.prf.jcu.cz nebo u Milana Štecha (tel. 387772373, mobil 724149053 nebo e-mail stechatprf [dot] jcu [dot] cz (stech[at]prf[dot]jcu[dot]cz)).

Zprávu z proběhlé exkurze naleznete na stránce https://botanospol.cz/cs/node/7135.

Lokalita