Nový obsah

Typ Nadpis Autor Komentáře Poslední změna
Aktualita, novinka, událost Preslia 89/4 (2017) maskovh5 0 15 hodin 55 minut zpět
Aktualita, novinka, událost Zprávy ČBS 52/2 (2017) maskovh5 0 15 hodin 56 minut zpět
Aktualita, novinka, událost Informace členům - leden 2018 maskovh5 0 1 den 8 hodin zpět
Diplomové práce Floristický průzkum EVL Lanškrounské rybníky. Zuzana Mruzíková 0 5 dnů 11 hodin zpět
Aktualita, novinka, událost Kampaň na výkup botanicky cenné Hájkovy slati slaví úspěch maskovh5 0 1 týden 4 dny zpět
Aktualita, novinka, událost Kampaň na výkup botanicky cenné Hájkovy slati maskovh5 0 1 týden 5 dnů zpět
Aktualita, novinka, událost Výsledky floristického kurzu ČBS v Prachaticích maskovh5 0 2 týdny zpět
Aktualita, novinka, událost Bryonora 60 (2017) maskovh5 0 2 týdny zpět
Diplomové práce Fylogeografie a šíření stulíku žlutého (Nuphar lutea). Zuzana Mruzíková 0 2 týdny 3 dny zpět
Diplomové práce Flóra Šumavy v kontextu Evropy: migrační cesty rostlin ve světle nových dat. Zuzana Mruzíková 0 2 týdny 3 dny zpět
Diplomové práce Zhodnocení mezidruhové hybridizace hadcového endemita Cerastium alsinifolium Tausch (Caryophyllaceae). Zuzana Mruzíková 0 2 týdny 3 dny zpět
Diplomové práce Faktory určující druhovou diversitu a druhové složení bývalých polí ve Slavkovském lese. Zuzana Mruzíková 0 2 týdny 3 dny zpět
Diplomové práce Invaze druhu Rumex alpinus v Krkonoších na krajinné úrovni. Zuzana Mruzíková 0 2 týdny 3 dny zpět
Diplomové práce Změny vegetace luk povodí Žebrákovského potoka po 30 letech. Zuzana Mruzíková 0 2 týdny 3 dny zpět
Diplomové práce Přirozená vegetace a její změny v důsledku kolonizace a lesnického hospodaření v Českém Švýcarsku. Zuzana Mruzíková 0 2 týdny 3 dny zpět
Diplomové práce Vliv pastvy na populační dynamiku vybraných druhů. Zuzana Mruzíková 0 2 týdny 3 dny zpět
Diplomové práce Vývoj lesní vegetace Brd v novověku na základě antrakologické analýzy uhlíků z reliktů milířů. Zuzana Mruzíková 0 2 týdny 3 dny zpět
Diplomové práce Dřeviny zámeckých parků okresu Plzeň - jih. Zuzana Mruzíková 0 2 týdny 3 dny zpět
Diplomové práce Zhodnocení cytotypové a morfologické variability druhu Vicia cracca L. (Fabaceae) na území střední Evropy. Zuzana Mruzíková 0 2 týdny 3 dny zpět
Diplomové práce Populační biologie Puccinellia distans v okolí pozemních komunikací. Zuzana Mruzíková 0 2 týdny 3 dny zpět
Diplomové práce Cytogeografie Cardamine amara v České republice a objasnění původu tetraploidních populací. Zuzana Mruzíková 0 2 týdny 3 dny zpět
Diplomové práce Srovnávací populační dynamika druhů Anthericum liliago L. a Anthericum ramosum L.. Zuzana Mruzíková 0 2 týdny 3 dny zpět
Diplomové práce Vliv pastvy na stepní trávníky v CHKO Český kras na modelové lokalitě Pání hora. Zuzana Mruzíková 0 2 týdny 3 dny zpět
Diplomové práce Faktory určující výskyt stepních druhů na Křivoklátsku. Zuzana Mruzíková 0 2 týdny 3 dny zpět
Diplomové práce Polyploidní komplex Juncus bufonius ve střední Evropě. Zuzana Mruzíková 0 2 týdny 3 dny zpět