Nový obsah

Typ Nadpis Autor Komentáře Poslední změna
Aktualita, novinka, událost Preslia 93/1 (2021) Hana Jeřábková 0 2 dny 11 hodin zpět
Článek v časopise ČBS Česká a slovenská lichenologická bibliografie XX digitalis 0 2 dny 14 hodin zpět
Článek v časopise ČBS Nová bryologická literatura XVIII. digitalis 0 2 dny 14 hodin zpět
Článek v časopise ČBS Recenze [Bednarek-Ochyra H. (2006): A taxonomic monograph of the moss genus Codriophorus P. Beauv. (Grimmiaceae). – W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Science, Kraków.] digitalis 0 2 dny 14 hodin zpět
Článek v časopise ČBS Recenze [Kliment J. & Valachovič M. H., eds. (2007): Rastlinné spoločenstvá Slovenska. 4. Vysokohorská vegetácia. – Veda, Bratislava.] digitalis 0 2 dny 14 hodin zpět
Článek v časopise ČBS Recenze [Wójciak H. (2007): Porosty, mszaki, paprotniki. Ed. 2. – MULTICO Oficyna Wydawnicza, Warszawa.] digitalis 0 2 dny 14 hodin zpět
Článek v časopise ČBS Úmrtí [L. E. Anderson, G. B. Feige] digitalis 0 2 dny 14 hodin zpět
Článek v časopise ČBS Výročí [U. Bielczyk] digitalis 0 2 dny 14 hodin zpět
Článek v časopise ČBS Změny v adresáři Sekce digitalis 0 2 dny 14 hodin zpět
Článek v časopise ČBS Zprávy ze Sekce digitalis 0 2 dny 14 hodin zpět
Článek v časopise ČBS Zajímavé bryofloristické nálezy X. digitalis 0 2 dny 14 hodin zpět
Článek v časopise ČBS Pozoruhodné lišejníky, lichenikolní houby a jiné lišejníkům podobné houby Českého krasu digitalis 0 2 dny 14 hodin zpět
Článek v časopise ČBS Potvrzení výskytu mechu Orthotrichum alpestre Hornsch. ex Bruch & Schimp. v České republice a nově zjištěná historická lokalita tohoto druhu na Slovensku digitalis 0 2 dny 15 hodin zpět
Článek v časopise ČBS Mechorosty zaznamenané v průběhu 20. podzimního setkání Bryologicko-lichenologické Sekce v NP Šumava digitalis 0 2 dny 15 hodin zpět
Článek v časopise ČBS Rozšírenie lišajníka Physcia aipolioides na Slovensku podľa výsledkov aktuálneho sieťového mapovania digitalis 0 2 dny 15 hodin zpět
Článek v časopise ČBS Mriežkovec pobrežný (Cinclidotus aquaticus) na Slovensku: súčasnosť a prognózy digitalis 0 2 dny 15 hodin zpět
Článek v časopise ČBS Nová lichenologická literatura XVII. digitalis 0 2 dny 15 hodin zpět
Článek v časopise ČBS Nová bryologická literatura XIX. digitalis 0 2 dny 15 hodin zpět
Článek v časopise ČBS Recenze [Antonín V. (2006): Encyklopedie hub a lišejníků. – Nakl. Libri a Academia, Praha] digitalis 0 2 dny 15 hodin zpět
Článek v časopise ČBS Změny v adresáři Sekce digitalis 0 2 dny 15 hodin zpět
Článek v časopise ČBS Zprávy ze Sekce digitalis 0 2 dny 15 hodin zpět
Článek v časopise ČBS Zajímavé bryofloristické nálezy XI. digitalis 0 2 dny 15 hodin zpět
Článek v časopise ČBS Zajímavé lichenologické nálezy III. digitalis 0 2 dny 15 hodin zpět
Článek v časopise ČBS Lišejníky zaznamenané během 14. jarního setkání Bryologicko-lichenologické sekce ČBS na exkurzích na vyškovsku na Moravě digitalis 0 2 dny 15 hodin zpět
Aktualita, novinka, událost Informace členům ČBS - leden 2021 Hana Jeřábková 0 5 dnů 10 hodin zpět