Recent content

Type Title Author Comments Last updated
Diplomové práce Příspěvek k variabilitě Crepis mollis agg. Zuzana Mruzíková 0 5 years 7 months ago
Diplomové práce Přehled větvených vláknitých řas vybraných lokalit jižních Čech a porovnání jejich variability. Zuzana Mruzíková 0 5 years 7 months ago
Diplomové práce Expanze třtiny křovištní (Calamagrostis epigejos) v přírodní rezervaci Opatovské zákopy. Zuzana Mruzíková 0 5 years 7 months ago
Diplomové práce Srovnání pylového záznamu a vegetace na vybraných lokalitách v Čechách. Zuzana Mruzíková 0 5 years 7 months ago
Diplomové práce Závislost základních dendrometrických parametrů druhu Pinus rotundata a jeho hybridů na gradientu nadmořské výšky. Zuzana Mruzíková 0 5 years 7 months ago
Diplomové práce Problematika rozšíření habru v jižních a jihozápadních Čechách. Zuzana Mruzíková 0 5 years 7 months ago
Diplomové práce Regenerace Picea abies a Fagus sylvatica podél gradientu nadmořské výšky, Vel´ký Gápel´, Nízké Tatry. Zuzana Mruzíková 0 5 years 7 months ago
Diplomové práce Ekologie a rozšíření mechu Helodium blandowii v České republice. Zuzana Mruzíková 0 5 years 7 months ago
Diplomové práce Cyanobakteriální biofilmy nadeliminátorového prostoru chladících věží s přirozeným tahem. Zuzana Mruzíková 0 5 years 7 months ago
Diplomové práce Čím je omezováno rozšíření poloparazitické rostliny kokrhele menšího (Rhinanthus minor)? Zuzana Mruzíková 0 5 years 7 months ago
Diplomové práce Rozsivková analýza sedimentů zaniklého jezera Švarcenberk. Zuzana Mruzíková 0 5 years 7 months ago
Diplomové práce Ecological characteristics of nonindigenous congeners varying in their invasive success: Invasive Galinsoga parviflora (Cav) and Galinsoga ciliata (Raf) vs. Ageratumhoustonianum (Mill). Zuzana Mruzíková 0 5 years 7 months ago
Diplomové práce Floristicko-fytogeografická studie nejjižnější části Plánického hřebene. Zuzana Mruzíková 0 5 years 7 months ago
Diplomové práce Zhodnocení výskytu invazního druhu dvouzubce černoplodého (Bidens frondosa) ve vztahu k domácím zástupcům rodu. Zuzana Mruzíková 0 5 years 7 months ago
Diplomové práce Analýza vegetace a růstových parametrů druhu Dryas octopetala na transektu v arktické tundře na Špicberkách. Zuzana Mruzíková 0 5 years 7 months ago
Diplomové práce Taxonomická studie skupiny druhů Caloplaca holocarpa (Teloschistaceae, lichenizované houby). Zuzana Mruzíková 0 5 years 7 months ago
Diplomové práce Literární rešerše a analýza dostupných dat Melampyrum nemorosum agg. na území Balkánského poloostrova. Zuzana Mruzíková 0 5 years 7 months ago
Diplomové práce Analýza vegetace a růstu dřevin na gradientech nadmořské výšky a zeměpisné šířky ve smíšených doubravách jižní části Korejského poloostrova. Zuzana Mruzíková 0 5 years 7 months ago
Diplomové práce Ekologie časného ekotypu Melampyrum nemorosum v kontextu interakcí poloparazitických rostlin s biotickými složkami ekosystémů. Zuzana Mruzíková 0 5 years 7 months ago
Diplomové práce Rozšíření invazních neofytů podél řek Ostravice a Morávky. Zuzana Mruzíková 0 5 years 7 months ago
Diplomové práce Rozšíření invazních neofytů a sukcese na štěrkových náplavech na tocích Moravskoslezských Beskyd a jejich podhůří. Zuzana Mruzíková 0 5 years 7 months ago
Aktualita, novinka, událost Botanické přednášky Plzeň - jaro 2017 Romana Štěpánková 0 5 years 7 months ago
Aktualita, novinka, událost Informace členům - leden 2017 Romana Štěpánková 0 5 years 7 months ago
Aktualita, novinka, událost Přednáškový cyklus Praha Romana Štěpánková 0 5 years 8 months ago
Aktualita, novinka, událost Profesor Petr Pyšek získal Cenu Františka Běhounka (MŠMT) Romana Štěpánková 0 5 years 9 months ago