Studium beta-diverzity podrostu listnatého lesa na střední škále.