Svitavy (4. floristický kurs)

výsledky publikovány (Kovář et al. 1996) 

Kovář P., Jirásek J. et Grundová H. [red.] (1996): Floristické kursy ČSBS ve Svitavách 11. — 17.7.1965) a v Lanškrouně (2. — 10.7.1970). [Results of two field courses of the Czechoslovak Botanical Society held in Svitavy: July 11–17, 1965, and in Lanškroun: July 2–10, 1970 (Eastern Bohemia)]. – Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 31, Suppl. 1996/2: 1–74.